Monimuotoisuus ja osallisuus ResMedissä | ResMed Suomi

Monimuotoisuus ja osallisuus

””ResMed on paikka, johon jokainen kuuluu ja jossa kaikki ovat osallisina, ja joiden henkilökohtaisilla mielipiteillä, ajatuksilla ja ideoilla on merkitystä: he tekevät tiimistämme vahvemman. Meitä yhdistää kunnianhimoinen tehtävämme, kutsumuksemme, parantaa 250 miljoonan ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä.”

Michael Farrell | Toimitusjohtaja

Mick Farrellin profiilikuva

”Ajattelemme osallisuutta kokonaisvaltaisesti – yhtiön sisäisistä henkilöstökäytännöistä tuotteisiimme ja potilaisiin asti

Sarah Hassaine | Globaalista osallisuudesta ja monimuotoisuudesta vastaava johtaja

Sarah Hassainen profiilikuva

Osallistaminen ResMedissä

ResMed arvostaa suuresti yhteisöä sekä osallisuutta edistäviä aloitteita, jotka luovat ResMed-perheelle mahdollisuuksia kulttuurisen tietoisuuden ja sosiaalisen oppimisen edistämiseen.
Tätä työtä tekevät pääasiassa monimuotoisuuden ja osallisuuden tiimi ja työntekijälähtöiset ERG (Employee Resource Group) ‑ryhmät, joissa toimivilla yksilöillä on erilaisia taustoja, kokemuksia, kykyjä ja ominaisuuksia ja joiden yhteisenä tavoitteena on ammatillinen kehitys, yrityskulttuurin parantaminen ja kestävän liiketuloksen tuottaminen.

ResMedissä on myös monimuotoisuusneuvosto, jonka jäsenet ovat eri puolilla maailmaa erilaisissa liiketoimintatehtävissä toimivia ihmisiä. Yhdessä he pyrkivät lisäämään tietoisuutta monimuotoisuuden tuomasta arvosta, tapahtumista, kampanjoista, saavutettavuudesta, sisäisistä kasvumahdollisuuksista ja yhteisötyöstä.

Osallisuutta edistävät sisäiset ohjelmat

Osallisuus on yksi ResMedin ydinarvoista ja kaikkien resmediläisten vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämisen taustalla.
Nykyinen ohjelmakausi sisältää muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • Työntekijäresurssiryhmän jäsenyyden ja aloitteiden tukeminen
  • Henkilöstöpolitiikkaan, etuuksiin ja ohjelmiin liittyvä konsultointi
  • Kulttuuri- ja aluekohtaisten sekä kansainvälisten vapaapäivien tunnustaminen ja viettäminen. (esim. kansainvälinen naistenpäivä, mustien historian kuukausi, kuukalenterin mukainen uusi vuosi, PRIDE ja kansainvälinen saavutettavuuspäivä).
  • Tuotesuunnittelun ja unitutkimusten konsultointi
  • ResMedin tuotteiden, sovellusten ja verkkosivujen saavutettavuuden edistäminen
  • Pyrkimys edistää tasapuolista oikeutta terveyteen ja terveydenhoitoon kaikkien tuotteiden ja ratkaisujen osalta
  • Saavutettavuutta edistävien tilojen parantaminen (lastenhoitohuoneet, odottavien äitien pysäköintipaikat, sukupuolineutraalit wc-tilat)
  • Osallistavan kielen käytön lisääminen markkinoinnissa, viestinnässä ja teknisillä alustoilla

Työntekijäresurssiryhmät (ERG-ryhmät)

ERG- ja Mosaic-ryhmät ovat globaalien toimistojemme yhteisöjä, jotka huomioivat kaikki monimuotoisuuden ja osallisuuden alueelliset näkökohdat, jotka voivat edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ryhmien tavoitteet ovat mitattavia ja ResMedin liiketoiminnan tavoitteiden ja arvojen mukaisia.

ERG-ryhmät käsittelevät yhdessä globaalista osallisuudesta ja monimuotoisuudesta vastaavan johtajan kanssa strategista viestintää ja aloitteita, jotka tarjoavat oppimis- ja osallistumismahdollisuuksia koko maailmanlaajuiselle organisaatiolle.

Käytämme tästä käytännöstä lyhennettä BIDS (Belonging, Inclusion and Diversity for Success) ja se muistuttaa meitä aina pitämään yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja monimuotoisuuden toimintamme keskiössä, missä ERG-ryhmillä on keskeinen asema. Työntekijä voi kuulua yhteen tai kaikkiin ryhmiin, ja ryhmiin osallistuminen on keskeistä ResMedin sitoutumisen ja osallisuuden liiketoimintastrategialle.

Pyörätuolissa istuva mies keskustelee naisen kanssa tietokoneen ääressä toimistoympäristössä