Potilaiden terveystiedot auttavat parantamaan elämänlaatua | ResMed Suomi

Potilaiden terveystiedot auttavat parantamaan elämänlaatua

Potilaiden terveystiedot ovat voimakas voima nopeasti kehittyvässä digitaalisessa terveydenhuoltoympäristössä. Ne ajavat turvallisuuden, laadun ja tuotteen suorituskyvyn muutoksia, joita ei voitaisi saavuttaa millään muulla tavalla.

Potilaiden terveystiedot ovat todennäköisesti parantaneet sinunkin elämänlaatuasi. Tietoja on voitu käyttää kehittämään hoitoasi turvallisemmaksi tai tehokkaammaksi. Olet ehkä tehnyt etälääkärikäynnin, kun et ole halunnut lähteä kodistasi, tai olet pyytänyt reseptiä verkossa. Saatat seurata omaa terveyttäsi tarkastelemalla hoitotietojasi älypuhelimen sovelluksella tai saat entistä laadukkaampaa hoitoa, kun annat luvan jakaa hoitotietosi hoitohenkilökunnalle.

Terveystiedoista on hyötyä, mutta asia herättää myös kysymyksiä. Miten tiedot pidetään suojattuina? Miten yksityisyyden suoja varmistetaan? Miten tietoja käytetään ja analysoidaan ja kuka niitä käyttää ja analysoi? Voitko olla varma, että näiden tietojen käsittelystä on hyötyä sinulle ja muille potilaille nyt ja tulevaisuudessa?

Miten potilaiden terveystiedot voivat parantaa hoitoa?

Potilaiden terveystiedot ovat tärkeä voimavara nopeasti kehittyvässä digitaalisessa terveydenhuollon ympäristössä. Niiden ansiosta tuotteiden turvallisuus, laatu ja suorituskyky on saavuttanut tason, jota ei olisi muilla keinoin saavutettu. Verkkokonsultointi, etäseuranta ja digitaalisten terveystietojen jakaminen ei enää ole mielikuvituksen tuotetta vaan arkipäivää. Lääkintälaiteasetus (MDR) velvoittaa eurooppalaisia lääkintälaitevalmistajia keräämään, tallentamaan ja analysoimaan tietoja laitteen koko käyttöiän ajan laitteen laadun, käytettävyyden, turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Olemme ResMedillä sitoutuneet ylläpitämään korkeaa säännösten noudattamisen sekä tietoturvan ja potilaiden yksityisyyden suojan varmistamisen tasoa. Haluamme, että potilaiden terveystietojen kerääminen, tallentaminen, käyttäminen ja suojaaminen on läpinäkyvää. Haluamme sinun ymmärtävän, miksi potilaiden terveystiedot ovat meille kaikille niin tärkeitä.

Laitteista kerätyt potilaiden terveystiedot ovat tehneet kliinisestä tutkimuksesta keskeisen tekijän terveydenhuollon muutoksessa. Kuten kliinistä tutkimusta, myös näitä tietoja koskevat erittäin tiukat määräykset ja standardit, joiden tarkasta noudattamisesta ResMed on ylpeä. Pidämme tietosi suojattuina käyttämällä tiukkoja tietoturvan ja yksityisyyden suojan käytäntöjä ja noudatamme asiaankuuluvia säädöksiä sekä riippumattomia, luokkansa parhaita standardeja. Seuraamme laitteidemme ja ratkaisujemme todellista suorituskykyä, jotta voimme varmistaa, että ne täyttävät laadulle, turvallisuudelle ja käytettävyydelle asetetut vaatimukset. Edistääksemme tarpeet huomioon ottavaa hoitoa, hyviä hoitotuloksia ja positiivisia hoitokokemuksia hyödynnämme digitaalisia teknologioita innovaation edistämiseksi ja hoidon kehityksen vauhdittamiseksi.

Parempaa tietoa, parempaa hoitoa

Esimerkiksi uniapnean hoidosta tiedetään, että 52 prosenttia CPAP-hoidon aloittaneista käyttää hoitoa vielä kolmen vuoden jälkeenkin1. Uutinen on huono 48 prosentille potilaista, jotka lopettavat heille määrätyn CPAP-hoidon, jota he tarvitsisivat. Hoitamaton uniapnea altistaa vakaville terveysongelmille, vaikeuttaa ihmissuhteita2 ja heikentää energiatasoa ja mielialaa3.

Voivatko potilaiden terveystiedot lisätä ihmisten sitoutumista CPAP-hoitoon? Kyllä, kun tietoja saadaan riittävästä määrästä ihmisiä. Yhden ihmisen tiedot voivat auttaa lääkäreitä antamaan parempaa hoitoa tälle ihmiselle. Kun tietoa saadaan kymmenistä tuhansista ihmisistä, yritykset voivat kehittää parempia tuotteita ja ratkaisuja, jotka nostavat kaikkien ihmisten hoidon tasoa.

CPAP-laitteista ja muista kuin elämää ylläpitävistä ventilaattoreista kerättyjen tietojen avulla ResMed ymmärtää paremmin ihmisten hoitokokemuksia ja sitä, miten he hoitavat sairauttaan. Näin voimme kehittää laitteita, joiden tekninen suorituskyky, käytettävyys ja toiminnallisuus on entistä parempi, mikä puolestaan parantaa hoitokokemusta ja auttaa potilaita sitoutumaan hoitoon pitkäaikaisesti. Sinulle se voi tarkoittaa, että olet iloisempi ja sinulla riittää energiaa tehdä itsellesi mieluisia asioita.

Terveystietojen ansiosta myös elämänlaatusi voi parantua. ResMedin AirView-etäseurantaratkaisun ansiosta sinua hoitava yksikkö voi tarkastella ja tulkita laitteestasi saatuja hoitotietoja, säätää laitteesi asetuksia* ja ratkaista mahdollisia ongelmia. Hoitohenkilökunta voi varmistaa, että saat tarvitsemasi hoidon ja avun nopeasti, jos ongelmia havaitaan.
*Koskee laitteita, joissa toiminto on käytettävissä.

Miten keräämme potilaiden terveystietoja Euroopassa?

luottamus-tieto-grafiikka

Miten potilaiden terveystiedot suojataan?

Olemme sitoutuneet pitämään potilaiden terveystiedot turvassa ja suojattuina ja varmistamaan tietojen säilymisen luottamuksellisina. Käytössämme on neljä eri menetelmää:

luottamus-potilas-salaus

Potilaiden tiedot salataan prosessin jokaisessa vaiheessa, aina laitteesta siirtämisestä terveystietojen isännöintipalvelujen tarjoajaan asti.

luottamus-potilas-tietoturva

Varmistamme teknisillä ja organisaation sisäisillä toimenpiteillä, että tietoturva säilyy aina.

luottamus_potilasturvallisuus

Varmistamme, että lainsäädäntöä tarkasti noudattavat sopimukset laaditaan ennen kuin tietoja siirretään tai käytetään.

luottamus-potilas-lakisopimukset

Varmistamme riippumatonta arviointia käyttämällä, että käsittelemme potilaiden tietoja asianmukaisesti. Vuonna 2021 ResMedin AirView- ja myAir-seurantaratkaisuille myönnettiin sekä HDS- että ISO 27001 -sertifiointi tietojen turvallisen käsittelyn ja isännöinnin merkiksi. Näillä riippumattomien auditoijien tarkistamilla sertifiointistandardeilla varmistetaan, että tiimimme ja järjestelmämme toimivat tiukimpien standardien mukaisesti.

luottamus-potilas-maailmanluokan-laskenta

Kumppaneinamme ovat maailmanluokan pilvipalvelu- ja datakeskusyritykset, jotka noudattavat toiminnassaan samoja korkeita tietosuojan, yksityisyyden suojan, turvallisuuden ja tietojen käytön standardeja. Näin voimme hyödyntää uusinta digitaalista teknologiaa hoidon sekä tuotteiden laadun ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme.

Lue käyttöohjeesta tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen laitteen käyttöä ja käytön aikana.

  1. Pépin J-L, Bailly S, Rinder P, Adler D, Szeftel D, Malhotra A, Cistulli PA, Benjafield A, Lavergne F, Josseran A, Tamisier R, Hornus P, on behalf of the medXcloud Group. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(5):936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
  2. Cho, Wook J., and Jeanne F. Duffy. Sleep, Sleep Disorders, and Sexual Dysfunction. World J Mens Health, 37(3): 261-275.
  3. Osman, Amal M., et al. Obstructive Sleep Apnea: Current Perspectives. Nature and Science of Sleep, 2018. 10: 21–34.