Keuhkoahtaumataudin tutkimus | ResMed Suomi

Keuhkoahtaumataudin tutkimus

Uusimman tutkimuksen mukaan kotona annettavasta korkeavirtaushoidosta (HFT) voi olla hyötyä hypokseemisille keuhkoahtaumapotilaille1,2, ja kotona annettavasta noninvasiivisesta ventilaatiosta (NIV) voivat hyötyä hyperkapniset keuhkoahtaumapotilaat3,4.

Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Lue potilaalle (ja henkilökunnalle) tarkoitetuista ohjeista tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteiden käyttöä ja käytön aikana.

Viitteet:

  1. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online 21 May 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
  4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.