Unenaikaiset hengityshäiriöt | ResMed Suomi

Unenaikaiset hengityshäiriöt

Unenaikaisille hengityshäiriöille ovat tyypillisiä epänormaalit hengitystavat tai tauot hengityksessä sekä riittämätön ventilaatio unen aikana.

Joihinkin tavallisimpiin unenaikaisten hengityshäiriöiden tyyppeihin kuuluvat ylempien hengitysteiden virtausvastusoireyhtymä (UARS) ja obstruktiivisen apnean/hypopnean oireyhtymä* (OSAHS), joka tunnetaan myös nimellä obstruktiivinen uniapnea.

Kuorsaus ja uniapnea?

Kuorsauksen ja obstruktiivisen uniapnean taustalta löytyvät samat tekijät:

Pehmeää kitalakea ja kieltä ohjaavien lihasten rentoutumisesta johtuva ylempien hengitysteiden ahtautuminen.

Kuorsaajilla, joilla ei ole obstruktiivista uniapneaa, hengitystiet eivät painu kokoon vaikkakin ahtautuvat rajoittaen ilmavirtausta. Kuorsaajilla, joilla on obstruktiivinen uniapnea, hengitystiet painuvat kokoon joko osittain tai kokonaan, mikä aiheuttaa joko:

 • Apneaa, jossa ilmavirtaus pysähtyy vähintään 10 sekunniksi
 • Hypopneaa, jossa ilmavirtauksen väheneminen kestää vähintään 10 sekuntia ja ilmavirtaus on heikentynyt perustasosta 30 % ja happisaturaatio vähintään 4%.
ilmatiet-kuorsaus-hengityskatkos

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tyypit

Obstruktiivinen
uniapnea

Obstruktiivinen uniapnea on unenaikaisten hengityshäiriöiden tavallisin muoto ja sitä sairastaa yli kolme miestä kymmenestä ja melkein yksi nainen viidestä1. Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla esiintyy usein ylempien hengitysteiden osittaista tai täysimittaista kokoonpainumista.

Sentraalinen
uniapnea

Sentraalinen uniapnea on harvinaisempi kuin obstruktiivinen uniapnea2. Toisin kuin obstruktiivista uniapneaa sairastavilla, joiden ylemmät hengitystiet ahtautuvat osittain tai kokonaan ja rajoittavat hengittämistä, sentraalista uniapneaa sairastavilla on jokin keskushermoston sairaus. Se tarkoittaa sitä, että aivojen hengityskeskus ei anna käskyä hengittää tai potilaan keho ei saa sisäänhengityksen signaalia.

Sekamuotoinen
uniapnea

Sekamuotoinen uniapnea on yhdistelmä obstruktiivista uniapneaa ja sentraalista uniapneaa. Sekamuotoinen uniapnea on tavallisempi kuin sentraalinen uniapnea, mutta sitä esiintyy vähemmän kuin obstruktiivista uniapneaa3.

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja krooniset sairaudet

1. Unenaikaiset hengityshäiriöt ja verenpainetauti

Henkilöillä, joilla esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä, on suurempi riski sairastua verenpainetautiin muista relevanteista riskitekijöistä riippumatta.1-5 Tämä riski liittyy unenaikaisten hengityshäiriöiden vakavuuteen: mitä vakavampia unenaikaisia hengityshäiriöitä, sen suurempi riski sairastua verenpainetautiin.

Terveen unen aikana verenpaine laskee, mutta unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavilla sen sijaan on taipumuksena esiintyä:

 • verenpaineen kohoamista nukkumisen aikana
 • pitkittynyttä sydämen ja verisuoniston rasitusta, joka voi johtaa verenpaineen kohoamiseen myös päiväsaikaan.

Unenaikaisia hengityshäiriöitä esiintyy yli 30 prosentilla verenpainetautia sairastavista,6  ja noin 80 prosentilla lääkkeille resistenttiä verenpainetautia sairastavista.Ylipainehoito voi olla erityisesti tälle potilasryhmälle erityisen tärkeää.8

2. Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta

Jopa 50 prosentilla sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista esiintyy keskivakavia-vakavia unenaikaisia hengityshäiriöitä,8 joita ovat joko sentraalinen uniapnea, Cheyne-Stokes-hengitys, obstruktiivinen uniapnea tai niiden yhdistelmä.9

Up to 50% of heart failure patients experience moderate to severe sleep-disordered breathing (SDB),8 in the form of central sleep apnoea (CSA), Cheyne-Stokes respiration (CSR), obstructive sleep apnoea (OSA) or a combination thereof.9

Cheyne-Stokes-hengitystä ilmenee, kun hyperventilaatio- ja hypoventilaatiojaksot (kiihtyvä/hidastuva hengitys) vaihtelevat sentraalisen hypopnean/apnean jaksojen kanssa.10

On odotettavissa, että unenaikaiset hengityshäiriöt yleensä ja Cheyne-Stokes-hengitys kiihdyttävät sydämen vajaatoiminnan etenemistä, koska ne aiheuttavat:

 • Toistuvaa hypoksiaa
 • Suurentunutta jälkikuormitusta
 • Suurentunutta sympaattisen hermoston aktiivisuutta11
 • Oskillaatioita pulssissa ja verenpaineessa

Cheyne-Stokes-hengityksen aikaansaama rikkonainen uni aiheuttaa myös uupumusta ja uneliaisuutta päivällä, mikä vaikuttaa elämänlaatuun.

3. Unenaikaiset hengityshäiriöt ja aivoinfarkti

Suurimmalla osalla aivoinfarktiin ja ohimeneviin aivoverenkierohäiriöihin (TIA) sairastuneista on myös unenaikaisia hengityshäiriöitä,14 jotka ovat joskus jääneet diagnosoimattais. Koska unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavien aivoinfarktiin sairastuneiden toiminnalliset hoitotuloksetkin on heikompia15, kannattaa aivoinfarktia tutkittaessa harkita unenaikaisten hengityshäiriöiden seulontaa16.

Aivoinfarkti voi saada aikaan unenaikaisia hengityshäiriöitä vaikuttamalla:

 • keskeisiin sentraalista uniapneaa aiheuttaviin mekanismeihin tai
 • lihasjäntevyyteen, jolloin seurauksena on obstruktiivinen uniapnea.

Unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavat voivat altistua aivoinfarktille kokemiensa lukuisien oireiden kautta.

Niitä ovat erityisesti:

 • Unenaikaisten hengityshäiriöiden aiheuttamat veren happitasojen toistuvat laskut voivat saada aikaan jaksottaista hypoksiaa, jonka on todettu liittyvän systeemiseen tulehdukseen.17
 • Unenaikaisista hengityshäiriöistä aiheutuva unen rikkonaisuus aiheuttaa sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta.18

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tunnistaminen aivoinfarktista selvinneillä on usein haastavaa, koska unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvien oireiden voidaan usein katsoa johtuvan aivoinfarktista. Perheenjäseniltä saadut potilaan nukkumishistoriaa koskevat tiedot voivat auttaa selvitettäessä, oliko potilaalla unenaikaisia hengityshäiriöitä ennen aivoinfarktia vai kehittyivätkö ne aivoinfarktin jälkeen.

4. Tyypin 2 diabetes

Uniapnea on tavallista tyypin 2 diabetesta sairastavilla.19 Se liittyy itsenäisesti insuliiniresistenssiin, glukoosi-intoleranssiin ja metaboliseen oireyhtymään,20-22 ja jos sitä ei hoideta, seurauksena voi olla huonoja hoitotuloksia.

Vaikka tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita, joilla on unenaikaisia hengityshäiriöitä, on paljon, se jää usein diagnosoimatta.

Suorita potilaillesi tyypin 2 diabeteksen ja unenaikaisten hengityshäiriöiden seulonta

Koostettujen tutkimusten tuloksena International Diabetes Federation on vahvistanut tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean välisen kytkennän ja suosittelee suorittamaan rutiininomaisesti obstruktiivista uniapneaa sairastaville potilaille tyypin 2 diabeteksen seulonnan ja tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille uniapnean oireiden seulonnan.

Ja koska uniapneaa sairastavilla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla esiintyy samoja liitännäissairauksia, suositellaan seulontaa kumpaankin suuntaan: tutkitaan, onko diabetespotilailla uniapneaa ja uniapneaa sairastavilla diabetesta.23

5. Keuhkoahtaumatauti (COPD)

Keuhkoahtaumatauti on sairaus, jossa hengityselinten toiminta heikkenee etenevästi keuhkoputkien ahtautumisen, emfyseeman ja heikentyneen hengitysilmavirtauksen takia. Keuhkoahtaumatautiin liittyy myös keuhkojen toiminnan häiriöitä, kuten kroonista bronkiittia ja joissain tapauksissa krooninen astma.

ATS:n (American Thoracic Society) mukaan keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilaille esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä enemmän kuin muulla väestöllä siten, että melkein 50 prosentilla potilaista on huomattavia häiriöitä yöunen laadussa.

Keuhkoahtaumatautia ja obstruktiivista uniapneaa yhdessä esiintyy 1 prosentilla aikuisista.24

Keuhkoahtaumatauti ja obstruktiivinen uniapnea tulkitaan usein keskenään päällekkäiseksi oireyhtymäksi. Sekä keuhkoahtaumatauti että obstruktiivinen uniapnea ovat seuraavien sairauksien itsenäisiä riskitekijöitä:

 • Rytmihäiriöt
 • Korkea verenpaine
 • Sydänkohtaus
 • Aivoinfarkti
 • Muut sydän- ja verisuonitaudit

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitamatonta keskenään päällekkäistä oireyhtymää sairastavilla on suuremmat kuolleisuusluvut1.

Me pyrimme ResMedillä vaikuttamaan liitännäissairauksiin ja parantamaan elämänlaatua. Meillä on tarjolla lukuisia hoitovaihtoehtoja keuhkoahtaumataudin oireiden lievittämiseen.

Viitteet:

*Apnea tarkoittaa yli 10 sekuntia kestävää hengityskatkosta. Hypopneaksi määritellään hengitystapahtuma, jossa ilmavirtaus on vähentynyt vähintään 30%:lla vähintään 10 sekunniksi ja siihen liittyy hapen desaturaatio/ veren happikyllästeisyyden lasku tai havahtuminen.

 1. Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000
 2. Lavie P et al. BMJ. 2000
 3. Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000
 1. Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000
 2. Marin JM et al. JAMA. 2012
 3. Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001
 4. Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012
 5. Bitter T. et al, EJHF, 2009
 6. Oldenburg O et al. Circ J 2012
 7. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003
 8. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008
 9. Javaheri S et al. AJRCCM. 2011
 10. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007
 11. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010
 12. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009
 13. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000
 14. Drager LF, et al. Chest. 2011
 15. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008
 16. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007
 17. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010
 18. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002
 19. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004
 20. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008
 21. Ruth Lee, Walter T. McNicholas. Obstructive Sleep Apnea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(2):79-83