Sitoutunut tietoturvan, yksityisyyden suojan, vaatimustenmukaisuuden ja laadun varmistamiseen | ResMed Suomi

Luottamuskeskus

Tiedolla on merkitystä. Tieto auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia, työskentelemään tehokkaasti, rakentamaan luottamusta, tukemaan riippumattomuutta ja tarjoamaan parempaa hoitoa.

Tieto on myös toiminnan laillisuuden ja tehokkuuden edellytyksenä nykyisessä terveydenhuollon ympäristössä. Lääkintälaiteasetus, MDR (Medical Device Regulation) tiukentaa tällä hetkellä voimassa olevia velvoitteita, jotka edellyttävät, että ResMed kerää, tallentaa ja analysoi lääkinnällisten laitteiden tuottamia tietoja riskien hallitsemiseksi sekä laitteiden tehokkuuden, turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Toinen EU:n asetus, EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation), sääntelee tapaa, jolla keräämme, tallennamme ja hallitsemme tietoja tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistamiseksi.

Eettiset arvomme ja ammatillinen luotettavuus edellyttävät, että ylläpidämme korkeaa säännösten noudattamisen sekä tietoturvan ja potilaiden yksityisyyden suojan varmistamisen tasoa. Jos tietoa on kerättävä, varmistamme, että tiedot ovat turvassa ja hyvin suojattuja. Suhtaudumme vakavasti velvollisuuksiimme potilaita, terveydenhuollon kumppaneita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Tiedon lisäksi tärkeää on myös luottamus.

Voit luottaa siihen, että ResMed pitää henkilötiedot suojattuina

Terveydenhuolto on yhä suuremmassa määrin tietopohjainen ympäristö. Uudet tekniikat, kuten reaalimaailman datan kerääminen, kehittynyt tiedon analysointi ja koneoppiminen, ovat oleellinen ja korvaamaton osa turvallisuuden, laadun ja tuotteiden tehokkuuden parantamista. Henkilötiedot, etenkin terveystiedot, ovat arkaluonteista tietoa, joten haluamme kertoa avoimesti, miten tietoa kerätään, tallennetaan ja käytetään ja miten tiedot suojataan.

ResMed on kumppani, jolle tärkeää ovat

Vahvat arvot: Olemme sitoutuneet vaatimustenmukaisuuteen, turvallisuuteen, laatuun, tuotteiden korkeaan suorituskykyyn, avoimuuteen ja luotettavuuteen, ja noudatamme korkeita eettisiä ja ammatillisia periaatteita.

Vakava suhtautuminen omiin vastuisiin: Noudatamme tiukkoja tietoturvan ja yksityisyyden suojan käytäntöjä ja käsittelemme miljoonien laitteiden ja niiden käyttäjien tietoja turvallisesti.

Tiukkojen vaatimusten kunnioittaminen: Noudatamme asiaankuuluvia säädöksiä ja riippumattomia, luokkansa parhaita standardeja.

Panostaminen laatuun: Seuraamme ennakoivasti laitteidemme ja ratkaisujemme todellista suorituskykyä, jotta voimme varmistaa, että ne täyttävät terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden laadulle, turvallisuudelle ja käytettävyydelle asettamat vaatimukset.

Innovaatioiden edistäminen: Rakennamme vahvoja ja turvallisia, digitaalisiin yhteyksiin perustuvia ekosysteemejä, jotka vauhdittavat hoidon kehitystä.

Ihmisten asettaminen etusijalle: Ymmärrämme, että tietopohjaisessa ympäristössäkin kaiken perustana ovat ihmiset, potilaat ja henkilökohtaiset suhteet, jotka inspiroivat meitä joka päivä.