Lue miten ResMed valvoo toimitusketjua | ResMed Suomi

Toimitusketju

Kuva rahtialuksesta kontteineen

Määrittelemme toimittajien ympäristötehokkuudelle asetettavat odotukset toimittajille tarkoitettuihin ohjeisiin (ResMed Supplier Manual).

Palkitsemme toimittajia arviointijärjestelmämme mukaisesti, jos he toimivat sertifioidun ympäristöstandardin mukaisesti (esim. ISO 14001).

Säännöllisiin toimittajien tuotantolaitosten laatuauditointeihin sisältyy ympäristötehokkuuden tarkkailu.

Odotamme toimittajilta seuraavaa:

Toimittajien-odotukset-kuvake

Jäljitettävien ja ajantasaisten tietojen ylläpitäminen ja esittäminen tarvittaessa jokaisesta erillisestä (homogeenisestä) materiaalista.

Toimittajien-odotukset-kuvake

Vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin (RoHS) noudattaminen. RoHS-tilanne vahvistetaan kaikkien uusien komponenttien ja aiempien komponenttien muutosten yhteydessä osana hyväksymisprosessia.

Toimittajien-odotukset-kuvake

RoHS-direktiiviä edeltävien alkuperäisten tai pyydettäessä vaihtoehtoisten RoHS-direktiivin mukaisten osien toimittaminen.

Toimittajien-odotukset-kuvake

DEHP:stä (käytetään pehmeässä PVC:ssä) ja BPA:sta (käytetään polykarbonaatissa) ilmoittaminen Health Canadan vaatimusten mukaisesti.

Toimittajien-odotukset-kuvake

Erittäin ongelmallisia kemiallisia aineita varten laaditun Euroopan unionin kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen 2006 (REACH-asetuksen) noudattaminen.