Sanasto | ResMed Suomi

Sanasto

Sanasto sisältää sanastoa, jota käytetään usein puhumaan sivuillamme olevista tuotteista ja ominaisuuksista sekä palvelumme näkökohdista. Testata

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

A

 

AAV (antiasfyksiaventtiili)

Antiasfyksiaventtiili on turvaominaisuus, joka sisältyy kaikkiin ResMedin kokokasvomaskeihin. Jos hoitolaite jostakin syystä lopettaa ilman antamisen (esim. virtakatkoksen yhteydessä), antiasfyksiaventtiilin ansiosta voit hengittää huoneilmaa maskiin kertyneen uloshengittämäsi ilman sijaan.

 

AHI (apnea-hypopneaindeksi)

Unitutkimuksessa mitattu AHI kertoo, miten monta hengityskatkosta ja pinnallisen hengityksen jaksoa sinulla on ollut tunnissa.
Katso myös: Apnea, hypopnea

 

Alahengitystiet

Hengityselimiä ovat kaikki elimet, jotka osallistuvat hengittämiseen. Henkitorvi ja keuhkot muodostavat alahengitystiet. Ne ovat suojassa rintaontelossa, jossa myös sydän sijaitsee.
Katso myös: Ylähengitystiet, hengityselimet, maskin ilmavuoto

 

APAP (Automatic Positive Airway Pressure, automaattinen positiivinen hengitystiepaine)

CPAP (jatkuva positiivinen hengitystiepaine) -hoidossa ilmaa annetaan samalla kiinteällä paineella, APAP-hoito muuttuu automaattisesti yön aikana tarpeidesi mukaan ja hoitoa annetaan mahdollisimman pienellä kulloinkin tarvitsemallasi paineella. Tämä tarkoittaa, että laite nostaa painetta vain tarvittaessa. APAP-hoitoa antavat ResMedin AutoSet™-laitteet.
Katso myös: CPAP, AutoSet

 

Apnea

Apnealla tarkoitetaan unen aikaista hengityskatkosta, joka kestää 10 sekuntia tai pidempään.
Katso myös: Uniapnea, obstruktiivinen uniapnea (OSA), sentraalinen uniapnea (CSA), sekamuotoinen uniapnea

 

ASV (adaptiivinen servoventilaatio)

ASV on yksi PAP-hoidon muodoista, jolla hoidetaan tiettyjä sentraalisia hengityshäiriöitä, kuten periodista hengitystä ja Cheyne-Stokes-hengitystä (CSR). Sentraalisissa hengityshäiriöissä hengitystiet ovat avoimet, mutta kehon automaattinen hengitystyö pysähtyy.
Katso myös: Apnea, sentraalinen uniapnea (CSA), periodinen hengitys, Cheyne-Stokes-hengitys (CSR)

 

AutoSet™

AutoSet™ on ResMedin APAP-teknologia, jossa potilaan saamaa hoitopainetta säädetään vaihtelevan kulloisenkin tarpeen mukaan, jotta hoito olisi optimaalista ja hoitopaine pienin mahdollinen. AutoSet-teknologian on kliinisesti todistettu parantavan hoidon mukavuutta ja hoitoon sitoutumista.1-3

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

B

 

BMI (Body Mass Index, painoindeksi)

Pituuden ja painon perusteella laskettava BMI kertoo, oletko sukupuoleesi ja pituuteesi nähden ihannepainoinen, ylipainoinen vai alipainoinen.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

C

 

Climate Control

Climate Control on ResMedin kostutusratkaisun nimitys. Climate Control on miellyttävä kostutusjärjestelmä, joka ehkäisee kondensoitumista pitämällä samalla kostutuksen tehokkaana. Kun käytät Climate Control -järjestelmän kanssa ClimateLine™-lämpöletkua, myös letkun ilman lämpötila pysyy lämpimänä koko yön. Kosteus ja lämpötila pysyvät muuttumattomina, vaikka ympäristöolosuhteet muuttuisivat. Climate Control -ominaisuuden käyttöä varten tarvitaan S9-hoitolaite, H5i™-lämminvesikostutin ja ClimateLine™-lämpöletku.
Katso myös: Kostutus, kondensoituminen

 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, keuhkoahtaumatauti)

COPD on keuhkosairaus, joka kehittyy hitaasti vuosien kuluessa. Sen yleisimpiä aiheuttajia ovat tupakointi sekä altistuminen ilmansaasteille, kemikaalihuuruille ja pölylle.

 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, jatkuva hengitysteiden ylipaine)

CPAP-hoidon aikana potilaalle annetaan paineistettua ilmaa samalla kiinteällä paineella koko yön ajan. Painetuki pitää hengitystiet avoimina ja ehkäisee unenaikaisia hengityskatkoksia (apneoita). CPAP-hoito soveltuu obstruktiivisen uniapnean (OSA) hoitoon.
Katso myös: Apnea, uniapnea, obstruktiivinen uniapnea (OSA), APAP, VPAP

 

CSA (Central Sleep Apnoea, sentraalinen uniapnea)

Apneoita voi aiheuttaa ylähengitysteiden tukkeutuminen (tai ahtauma), mutta sentraalisessa uniapneassa hengitys pysähtyy, vaikka hengitystiet ovat avoimet. Automaattinen hengitys pysähtyy, koska aivot eivät pysty lähettämään keholle hengityssignaaleja.
Katso myös: Apnea, obstruktiivinen uniapnea (OSA)

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

E

 

Easy-Breathe-teknologia

ResMedin teknologia, joka nostaa ja laskee painetta hellävaraisesti potilaan luontaisen hengityksen mukaan. Easy-Breathe-moottorin ansiosta laite on hiljainen ja nukkumisympäristö rauhallinen potilaalle ja hänen kumppanilleen.

EPR (Expiratory Pressure Relief, uloshengityspaineen kevennys)

EPR on ResMedin hoitolaitteiden ominaisuus, joka laskee painetta uloshengityksen aikana, Silloin on silloin helpompi hengittää ulos hoitopainetta vastaan.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

H

 

Happihoito

Hoito, jossa potilaan ilmateihin annettaan happea hengittämisen helpottamiseksi.

 

Hengityselimet

Hengityselimiä ovat kaikki elimet, jotka osallistuvat hengittämiseen. Hengityselimet jaetaan ylempiin ja alempiin hengitysteihin.
Katso myös: Ylemmät hengitystiet, alemmat hengitystiet

 

Hengitystaajuus

Tarkoittaa hengityksen tiheyttä, jota mitataan hengenvetoina minuutissa.

 

Hiilidioksidin poisto (CO2 wash-out)

Normaalin hengityksen aikana ihminen hengittää sisään happea ja poistaa uloshengityksessä hiilidioksidia (CO2). Maskia käyttäessäsi osa hiilidioksidista voi jäädä maskiin, joten kaikissa maskeissa on oltava hiilidioksidin poisto, jotta et hengitä liikaa hiilidioksidia.

 

 Hoitomyöntyvyys (komplianssi, Compliance)

Tarkoittaa potilaan halua tai kykyä noudattaa hänelle suositeltua hoitoa. Hoitomyöntyvyys on hyvä, jos potilas käyttää laitetta suositusten mukaisesti hyötyäkseen hoidosta. Hoitomyöntyvyys on huono, jos potilas ei käytä laitetta suositusten mukaisesti, eikä hyödy hoidosta.

 

Hoitopaine
Hoitopaineen määrää potilasta hoitava yksikkö tai unilääkäri. Hoitopaine mitataan vesisenttimetreinä (cmH2O). Laitteen antaman ilman ylipaine määräytyy tämän potilaalle määrätyn asetuksen mukaan. Jos hoitavassa yksikössä määrätään potilaan hoitopaineeksi esimerkiksi 25 cmH2O, tämä ilman ylipaine tarvitaan pitämään potilaan hengitystiet avoimina hengityskatkosten välttämiseksi.
Katso myös: Paine

 

Hypopnoea

Hypopneassa hengitysteissä on osittainen tukkeutuma. Hypopnean aikana hengitys on pinnallista ja vain 50 % perustason hengityksestä ja ylähengitysteiden osittainen tukkeutuminen kestää 10 sekuntia tai pidempään.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

I

 

Ilmavirtauksen rajoittuminen (Flow limitation)

Tarkoittaa tapahtumaa, jossa kehoon tuleva ilmavirtaus on rajoittunut. Johtuu ylempien hengitysteiden tukkeutumisesta (tai ahtaumasta).

 

Ilmavuoto suun kautta

Tarkoittaa ilmaa, joka karkaa (vuotaa) suusta hengitysteiden ylipainehoidon aikana. Ilmavuoto tapahtuu, kun potilas hengittää suun eikä nenän kautta, eikä maski ole suun peittävä.

 

Intubaatio

Toimenpide, jossa henkitorveen viedään putki, jotta potilas saa happea. Katso myös: Invasiivinen ventilaatio

 

Invasiivinen ventilaatio, invasiivinen hoito

Invasiivisessa ventilaatiossa potilas saa hengitysilmaa erityisesti sitä varten tarkoitetulla laitteella. Kyseessä voi olla esimerkiksi intubaatio, jossa henkitorveen viedään putki, tai trakeotomia, jossa henkitorveen tehdään aukko. Noninvasiivinen ventilaatio ei edellytä kehoon kajoamista hengityksen helpottamiseksi. Siinä ilmaa annetaan maskilla, jota käytetään nenän ja/tai suun päällä.
Katso myös: Trakeotomia, intubaatio, noninvasiivinen ventilaatio

 

iVAPS (Intelligent Volume-Assured Pressure Support, älykäs tilavuuden varmistava painetuki)

iVAPS on hengitystilavuuden varmistava hoitomuoto, jota käytetään tietyissä ResMedin ventilaattoreissa. Jotta voidaan varmistaa, että potilas saa tarvittavan määrän ilmaa hoidon aikana, iVAPS-toiminto seuraa ilman virtausta keuhkoihin ja keuhkoista, virtauksen määrää ja seuraavaan hengitykseen tarvittavaa ilmamäärää.
Katso myös: Tilavuus

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

K

 

Kaksoispainehoito (Bilevel therapy)

CPAP (jatkuva positiivinen hengitystiepaine) -hoidossa annetaan ilmaa samalla kiinteällä paineella, kaksoispainehoidossa annetaan kahta hoitopainetta:
• suurempaa painetta sisäänhengityksen aikana ja
• pienempää painetta uloshengityksen aikana,
jolloin potilaan on helpompi hengittää ulos hoitopainetta vastaan. Kaksoispainehoitoa antavat ResMedin VPAP-laitteet.
Katso myös: VPAP, CPAP

 

Kertahengitystilavuus (Tidal volume)

Kertahengitystilavuus on yhden hengitysjakson (hengenvedon) aikana sisään- tai uloshengitetty ilmamäärä lepotilassa (ei rasituksessa)

 

Kompleksi uniapnea (CompSA)

Kompleksi uniapnea on yksi sentraalisen uniapnean muodoista. Se havaitaan usein hoidettaessa obstruktiivista uniapneaa CPAP- tai kaksoispainehoitoa käyttämällä, jolloin sentraalisia hengityskatkoksia esiintyy edelleen.
Katso myös: Apnea, obstruktiivinen uniapnea, CPAP, kaksoispainehoito

 

Kokokasvomaskit

Kokokasvomaski on maskityyppi, jota käytetään hengitysteiden ylipainehoidossa (PAP-hoidossa). Kokokasvomaskit peittävät sekä nenän että suun.Katso myös: Sierainmaskit, nenämaskit

 

Kondensoituminen

Kondensoituminen tarkoittaa letkussa tai maskissa näkyvää kosteutta tai pisaroita. Jos makuuhuone viilenee paljon öisin, ilman kyky pidättää kosteuttaa laskee ja kosteus kondensoituu hengitysletkuun. Siitä voi seurata ongelmia CPAP-hoidolle. Kondensoitumista voi ehkäistä käyttämällä kostutusratkaisua, esim. ResMedin Climate Control -teknologiaa.

Katso myös: Kostutus, Climate Control

 

Kostutus/kostutin

Hengitysteiden ylipainehoidon aikana kostutin lämmittää laitteesta lähtevän ilman, jota potilas hengittää. Tämä ehkäisee nenän ja kurkun kuivumista, pitää hengitystiet kosteina ja auttaa potilasta pitämään suun kiinni hoidon aikana. Kostuttimen käyttö voi parantaa hoidon mukavuutta ja hoitokokemusta. ResMedin kostutusteknologia on nimeltään Climate Control.
Katso myös: Climate Control

 

Kuorsausindeksi

Kuorsausindeksi määritetään ja raportoidaan unitutkimuksen yhteydessä. Se perustuu paineaaltoihin, joita kuorsaus aiheuttaa tutkimuksen aikana.

 

Käyttö

Käyttö ilmaisee, kuinka pitkän ajan potilas on käyttänyt laitetta ja saanut hoitoa. Tämän tiedon avulla voidaan arvioida potilaan hoitomyöntyvyyttä.
Katso myös: Hoitomyöntyvyys

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

L

 

Lateksi

ResMedin maskit eivät sisällä lateksia.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

M

 

Minuuttiventilaatio

Ilmamäärä, joka hengitetään sisään (tai ulos) minkä tahansa 60 sekunnin jakson aikana.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

N

 

Nenämaskit

Nenämaski on maskityyppi, jota käytetään hengitysteiden ylipainehoidossa (PAP-hoidossa). Nenämaskit peittävät vain nenän. Katso myös: Sierainmaskit, kokokasvomaskit

 

NMD (neuromuskulaarisairaus)

Tarkoittaa lihasten toimintaan vaikuttavia sairauksia ja sairaustiloja. Ne vaikuttavat lihaksia ohjaaviin hermoihin tai heikentävät itse lihaksia.

 

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV)

Tarkoittaa hengityksen helpottamista kajoamattomalla tavalla (noninvasiivisesti). Vuoteen vieressä olevasta laitteesta annetaan potilaalle paineistettua ilmaa kasvoilla pidettävän maskin kautta. Kirurgisia toimenpiteitä tai kehoon vietäviä laitteita ei tarvita.
Katso myös: Invasiivinen ventilaatio

 

Non-REM-uni

Unisykli jaetaan kahteen yön aikana toistuvaan univaiheeseen: REM (rapid eye movement, vilkeuni) ja NREM (non-rapid eye movement, perusuni). Molemmat univaiheet ovat tärkeitä kehon eri toimintojen kannalta.
Katso myös: REM

 

NPPV (Non-invasive positive pressure ventilation, noninvasiivinen ylipaineventilaatio)

Kutsutaan myös noninvasiiviseksi ventilaatioksi.Katso myös: Noninvasiivinen ventilaatio (NIV)

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

O

 

OSA (Obstructive Sleep Apnoea, obstruktiivinen uniapnea)

Obstruktiivinen uniapnea on tavallisin unenaikainen hengityshäiriö (SDB). Obstruktiivisessa uniapneassa apnea tai hypopnea johtuu ylempien hengitysteiden täydellisestä tai osittaisesta tukkeutumisesta (ahtaumasta).
Katso myös: Apnea, SDB, ylemmät hengitystiet, hypopnea

 

Oksimetri

Oksimetri on sormeen kiinnitettävä anturi, joka mittaa sykettä ja veressä olevaa hapen määrää (happisaturaatiota). Oksimetriä käytetään tavallisesti myös kotona tehtävässä unitutkimuksessa, esimerkiksi ApneaLink Plus -laitteen kanssa.
Katso myös: Syke, happisaturaatio

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

P

 

Periodinen hengitys

Periodinen hengitys on unen aikana esiintyvää epävakaata hengitystä. Hengityksen aikana esiintyy syvän ja pinnallisen hengityksen syklejä, joihin voi liittyä sentraalista apneaa (yli 10 sekunnin pituisia hengityskatkoksia), vaikka hengitystiet ovat avoimet.
Katso myös: Apnea, sentraalinen uniapnea (CSA)

 

Paine

Hoitolaitteet mittaavat voimakkuuden, jolla painetukea annetaan, käyttämällä paineen yksikköä (vesisenttimetriä eli cmH2O). Jos hoitavassa yksikössä määrätään potilaan hoitopaineeksi esimerkiksi 25 cmH2O, tämä ilman ylipaine tarvitaan pitämään potilaan hengitystiet avoimina hengityskatkosten välttämiseksi.
Katso myös: Hoitopaine

 

Paineliitäntä

Tarkoittaa sitä kohtaa maskeissa, johon happiletkut ja/tai paineletkut kiinnitetään potilaan saaman ilmavirran paineen ja hapen valvomiseksi.

 

Polysomnografia (PSG)

Unenaikaisiin tutkimuksiin käytettävä menetelmä. PSG-laitteen antamien tietojen avulla voidaan arvioida unen laatua ja unenaikaisen hengityshäiriön todennäköisyyttä.

 

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

R

 

Ramp

Ramp-viivetoiminnon tarkoituksena on tehdä hoidosta miellyttävämpää ja helpottaa hoidon aloittamista iltaisin. Viivetoimintoa käytettäessä PAP-laitteen ilmanpaine on aluksi hoitopainetta pienempi ja nousee hitaasti, enintään 45 minuutin aikana lääkärin määräämään hoitopaineeseen. Potilaalla on enemmän aikaa nukahtaa miellyttävästi ja tottua hengittämään laitteen kanssa ennen kuin laite saavuttaa hoitopaineen.
Katso myös: Hoitopaine

 

REM-uni

Unisykli jaetaan kahteen yön aikana toistuvaan univaiheeseen: REM (rapid eye movement, vilkeuni) ja NREM (non-rapid eye movement, perusuni). Molemmat univaiheet ovat tärkeitä kehon eri toimintojen kannalta.
Katso myös: Non-REM-uni

 

ResScan

ResMedin tietokonepohjaisen tietojenhallintaohjelmiston nimi. Hoitopalvelujen tuottajille, hoitoalan ammattilaisille ja hoitaville yksiköille tarkoitettu ohjelmisto, johon voi ladata potilaan hoitotietoja hoidon etenemisen arviointia varten.

 

Rintakehän seinämän epämuodostuma (Chest wall disorder)

Rintakehän seinämän epämuodostuma vaikuttaa rintakehän lihasten ja luuston kiinnityskohtiin ja hengityselimiin eli elimiin, jotka osallistuvat hengittämiseen.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

S

 

Sekamuotoinen uniapnea

Kahden uniapnean muodon yhdistelmä, jossa esiintyy sekä obstruktiiviselle uniapnealle tyypillistä ylempien hengitysteiden tukkeutumista (tai ahtaumaa) että sentraalisen uniapnean puuttuvaa hengitysliikettä.
Katso myös: Sentraalinen uniapnea (CSA), obstruktiivinen uniapnea (OSA), alemmat hengitystiet

 

Sierainmaskit

Sierainmaski on maskityyppi, jota käytetään hengitysteiden ylipainehoidossa (PAP-hoidossa). Maskin sieraintyynyt asettuvat tiiviisti ja hellävaraisesti sieraimiin. Nämä maskit koskettavat kasvoja mahdollisimman vähän ja ovat sirompia kuin nenä- ja kokokasvomaskit.
Katso myös: Nenämaskit, kokokasvomaskit

 

Sisäänhengitys

Tarkoittaa joko spontaania (automaattista) tai mekaanista (hoitolaitteen tai ventilaattorin avustuksella aikaan saatua) hengityksen sisäänhengitysvaihetta.

 

Sisäänhengityspaine

Tarkoittaa hengitysteihin sisäänhengityksen aikana annettua hoitopainetta.
Katso myös: Sisäänhengitys, paine

 

Sisäänhengitysaika Ti

Tarkoittaa sisäänhengityksen kestoa (sekunteina), eli aikaa, jonka kuluessa ilmaa virtaa keuhkoihin.
Katso myös: TiControl

 

Syke

Tarkoittaa sydämenlyöntien määrää 60 sekunnin aikana. Sykettä voi mitata oksimetrillä.
Katso myös: Oksimetri

 

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

T

 

Tapahtuma (Event)

Tarkoittaa apnean tai hypopnean esiintymistä.

 

TiControl

ResMedin VPAP™ -kaksoispainelaitteiden ainutlaatuinen ominaisuus. TiControl™ -ominaisuuden ansiosta potilasta hoitava yksikkö voi määrittää sisäänhengitysajan minimi- ja maksimirajat potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Katso myös: Sisäänhengitysaika (Ti)

 

Tiiviys

Maskin on oltava kasvoilla tiiviisti, jotta hoidosta saa parhaan hyödyn. Kun tiiviys on hyvä, ilmavirran paine on tasainen ja miellyttävä, eikä ilmaa vuoda maskista. Maski on tiiviisti kasvoilla kun se istuu tukevasti muttei liian tiukasti kasvoilla ja pääremmien kohdalla. Jos ilmaa tuntuu vuotavan maskista, maski ei ole tiiviisti kasvoilla. Tarkista, että maskin tyyppi on kasvoillesi sopiva, maskin koko on oikea ja maski on sovitettu oikein.

 

Tilavuus

Potilaalle annetun ilman määrä millilitroina (ml) tai litroina (l).

 

Trakeotomia

Kirurginen toimenpide, jossa henkitorveen tehdään avaus, jotta henkitorveen voidaan viedä putki ilman saantia varten.
Katso myös: Invasiivinen ventilaatio

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

U

 

Uloshengitys (Expiration)

Tarkoittaa joko luonnollista (automaattista) tai mekaanista (hoitolaitteen tai ventilaattorin avustuksella aikaan saatua) hengityksen uloshengitysvaihetta. Kutsutaan myös ekshalaatioksi.

 

Unenaikaiset hengityshäiriöt (SDB)

Unenaikaisilla hengityshäiriöillä tarkoitetaan sairaustiloja, joissa potilaalla on hengitykseen liittyviä ongelmia tai potilaalla esiintyy unen aikana hengityskatkoksia. Käytetään yleisesti myös nimitystä ”uniapnea”.
Katso myös: Uniapnea

 

Uniapnea

Yleisnimitys sairaustiloille, joissa potilaalla esiintyy unenaikaisia hengityskatkoksia. Uniapneaa kutsutaan myös unenaikaiseksi hengityshäiriöksi (SDB).
Katso myös: Unenaikaiset hengityshäiriöt.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

V

 

Ventilaatio

Ventilaatio eli keuhkotuuletus tuo ilmaa keuhkoihin ja pois keuhkoista. Ventilaatio voi olla joko spontaania, eli automaattisen hengityksen välityksellä tapahtuvaa, tai mekaanista, ventilaattorin avulla aikaan saatua. Ventilaattoria käytettäessä ilma johdetaan keuhkoihin joko noninvasiivisesti (käyttämällä suun ja/tai nenän päälle asetettavaa maskia) tai invasiivisesti (trakeotomian kautta), ja poistetaan uloshengityksessä.
Katso myös: Invasiivinen ventilaatio, non-invasiivinen ventilaatio, trakeotomia

 

Virtaus (Flow)

Tarkoittaa yleensä joko luonnollisen tai hoitolaitteen avulla aikaansaadun hengityksen aikana keuhkoihin tulevaa ilmavirtausta.

 

VPAP

VPAP on ResMedin kaksoispaineteknologia, jolla voidaan antaa hoitoa kahdella painealueella.
Katso myös: Kaksoispaine, hoitopaine

 

Voimakas päiväaikainen väsymys (EDS)

Kyseessä on voimakas päiväaikainen väsymys, jos tunnet olosi koko päivän ajan väsyneeksi ja jaksamattomaksi, vaikka olet mielestäsi nukkunut riittävät yöunet.

 

Vuoto, vuotaminen, ilmavuoto, suuri vuoto

Vuodolla tarkoitetaan maskista karkaavaa (vuotavaa) ilmaa. Ilmavuodon syynä voi olla se, että maski on väärän kokoinen, väärin koottu tai sovitettu, tai maski tai sen osat ovat kuluneet ja kaipaavat vaihtoa.

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

Y

 

Ylemmät hengitystiet

Nenä, nielu ja kurkunpää muodostavat ylemmät hengitystiet.
Katso myös: Alemmat hengitystiet, hengityselimet

 

A  B  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ä

 

Ä

 

 Äänen johtuminen (Conduction of sound)

Tarkoittaa hoitolaitteiston aiheuttamaa ääntä, joka voi kuulua ilmaletkusta.
Katso myös: Äänen säteily

 

Äänen säteily (Radiated noise)

Tarkoittaa hoitolaitteiston aiheuttamaa ääntä, jonka voit kuulla huoneessa.
Katso myös: Äänen johtuminen