Noxturnal-analysointi- ja raportointiohjelmisto Nox T3s-/Nox A1s -laitteille | ResMed Suomi

Noxturnal

Nox-laitteiden analysointiohjelmisto

  • noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
  • noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
  • noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s
noxturnal-ohjelmisto-päivitys-NoxA1s

Noxturnal

Nox-laitteiden analysointiohjelmisto

Noxturnal-ohjelmisto analysoi ja skooraa Nox-tallennuslaitteilla rekisteröidyt ambulatoriset ja unilaboratorioiden online-unitutkimukset, myös videoidut*. Noxturnal tehostaa manuaalista skoorausta, ja sillä voit luoda mukautettuja raportteja ja raporttiparametrilaskelmia. Se antaa yksityiskohtaisempaa tietoa ja mahdollisuuden muokata potilaskohtaisia raportteja. Ohjelmiston voi liittää sairaalan tietojärjestelmään potilastietojen tehokasta hallintaa varten.

Tärkeät ominaisuudet

  • Noxturnal analysoi tutkimustiedot automaattisesti lataamisen aikana ja näyttää tallennuksen tulokset kattavasti tulossivulla. Kun olet saanut tutkimuksen analysoinnin valmiiksi, tulokset päivittyvät automaattisesti, joten käytettävissäsi ovat aina ajantasaiset tiedot.
  • Skoorauksen helpottamiseksi ja analysointiin kuluvan ajan minimoimiseksi Noxturnal voi analysoida tallennetut signaalit automaattisesti. Voit tarvittaessa mukauttaa automaattisia analyysiprotokollia.
  • Noxturnalin patenttia odottava protokolla muuntaa laadukkaat RIP-signaalit kalibroiduksi RIP-ilmavirtaussignaaliksi. Järjestelmä käyttää potilaan RIP-vyön kautta saatua ilmavirtausta täydentämään nenäkanyylin kautta saatua ilmavirtaussignaalia, tai käyttää sitä korvaavana signaalina, jos potilas ei voi käyttää nenäkanyylia.
  • Noxturnal-ohjelmiston monipuolisiin toimintoihin sisältyvät esimerkiksi AASM-ohjeiden mukainen PSG-tallennus, välittömät tallennustulokset ja automaattinen analysointi, kalibroitu RIP-teknologia, ilmavirtauksen tilavuussilmukat, ja uusi pletysmografiakäyrän analyysi. Työtila, raportit ja tilastokentät ovat muokattavia, ja usean käyttäjän ympäristöjä varten voi määrittää keskitetyt asetukset.
  • Nox BodySleep -algoritmi käyttää Nox T3s -laitteesta johdettuja signaaleja ja antaa entistä tarkemman AHI-arvon.
  • Noxturnalin raportointijärjestelmä muistuttaa tuttuja tekstinkäsittelyohjelmia, joten uniraporttien luominen ja mukauttaminen on vaivatonta. Joustavuutta lisää myös mahdollisuus luoda omia tilastokenttiä.
  • Noxturnal App -sovelluksella voit suorittaa potilaan luona biokalibroinnin ja impedanssitarkistukset, tarkistaa signaalin laadun sekä tarkastella Nox A1s -laitteen reaaliaikaisia käyriä.

Lue lisää diagnosointilaitteistamme

Noxturnal-ohjelmistoa käytetään analysoimaan ja raportoimaan Nox T3s- polygrafialaitteella ja Nox A1s -polysomnografialaitteella tallennetut unitutkimukset.

Miten voin tilata

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, kun haluat lisätietoja ResMed-tuotteiden tilaamisesta.

 

Takuu ja huolto

Etsitkö huolto- ja takuutietoja Noxturnal-laite tuotteesta?
Löydät vastaukset kysymykseesi resurssikeskuksestamme.

 

*Online-videotallennus on mahdollinen unilaboratoriossa tehtävässä tutkimuksessa vain Nox A1s -laitetta käytettäessä (ei Nox T3s -laitetta käytettäessä)

Tämä sisältö on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Lue käyttöohjeista asiaankuuluvat tiedot varoituksista ja varotoimista, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana.