Johtoryhmä

ResMedin johtoryhmä on sitoutunut korkeimpiin eettisiin ja ammatillisiin standardeihin, jotka edistävät erinomaisia suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja globaaliin ResMed-tiimiin.

Michael “Mick” Farrell

Chief Executive Officer

Michael ”Mick” Farrell nimitettiin ResMedin toimitusjohtajaksi, ja hän on toiminut johtajana maaliskuusta 2013 alkaen. Hän tuli yrityksen palvelukseen vuonna 2000 ja toimi Amerikkojen alueen johtajana vuosina 2011–2013, maailmanlaajuisen uniapnea-liiketoimintayksikön vanhempana varapääjohtajana vuosina 2007–2011 sekä useissa markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä.

Ennen ResMediin tuloaan Mick työskenteli liikkeenjohdon konsultoinnin, biotekniikan, kemikaalien ja metallien valmistuksen tehtävissä esimerkiksi yrityksissä Arthur D. Little, Sanofi Genzyme, DowDuPont ja BHP Billiton.

Mick toimii ResMedin, Advanced Medical Technology Associationin (AdvaMed) ja Zimmer Biometin (NYSE: ZBH) johtokunnissa. Zimmer Biomet on useiden miljardien dollarien arvoinen pörssiyhtiö, joka tarjoaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen hoitoon tarkoitettuja implantoitavia lääkinnällisiä laitteita potilaille maailmanlaajuisesti. Hän on myös kahden Zimmer Biometin komitean, nimitys- ja hallintokomitean sekä korvaus- ja johtamiskehityskomitean jäsen. Lisäksi hän toimii luottamusmiehenä voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä: UC San Diego Foundation, Rady Children’s Hospital, ja Father Joe’s Villages Kalifornian San Diegossa.

Mickillä on tekniikan kandidaatin tutkinto ensiluokkaisin arvosanoin University of New South Wales -yliopistosta, maisterin tutkinto kemiantekniikan alalta Massachusetts Institute of Technology -yliopistosta sekä kauppatieteiden maisterin tutkinto MIT Sloan School of Management -kauppakorkeakoulusta.


Rob Douglas

President and Chief Operating Officer

Robert Douglas nimitettiin ResMedin pääjohtajaksi maaliskuussa 2013 ja operatiiviseksi johtajaksi syyskuussa 2011. Hän jakaa ResMedin ja sen tytäryhtiöiden operatiivisen vastuun toimitusjohtaja Mick Farrellin kanssa.

Rob on johtavan tuki- ja liikuntaelinratkaisuja kehittävän yrityksen Globus Medical, Inc.:n (NYSE: GMED) hallituksen jäsen joulukuusta 2019 lähtien sekä tarkastuskomitean jäsen. Hän toimii myös San Diegon alueellisen talouden kehitysyhtiön (San Diego Regional Economic Development Corporation) hallituksen varapuheenjohtajana ja voittoa tavoittelemattoman EvoNexus-teknologiahautomon hallituksen varapuheenjohtajana.

Robilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto Macquarie-yliopistosta sekä sähkötekniikan insinöörin tutkinto korkein arvosanoin ja tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto New South Walesin yliopistosta Sydneystä.


David Pendarvis

Chief Administrative Officer, Global General Counsel

David Pendarvis nimitettiin hallintopäälliköksi ja globaaliksi johtavaksi lakimieheksi toukokuussa 2011. Näiden tehtävien lisäksi hän toimi ResMedin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen (EMEA) sekä Japanin väliaikaisena pääjohtajana vuoden 2017 maaliskuusta elokuuhun. David tuli ResMedille globaaliksi johtavaksi lakimieheksi syyskuussa 2002, ja hän on toiminut yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä helmikuusta 2003 lähtien. Vuosina 2005–2011 hän toimi organisaation kehittämisestä vastaavana vanhempana varapääjohtajana.

Ennen ResMedille tuloa David oli osakkaana asianajotoimistossa Gray Cary Ware & Freidenrich LLP vuosina 2000–2002. Siellä hän erikoistui immateriaalioikeuksiin ja yritystoiminnan riita-asioihin yleensä. Vuosina 1986–2000 hän oli osakkaana Gibson, Dunn & Crutcher LLP:llä. Vuosina 1984–1986 hän toimi piirituomari J. Lawrence Irvingin lakimiesavustajana Kalifornian eteläisessä piirissä.

David valittiin WD-40 Companyn (NASDAQ: WDFC) johtokuntaan joulukuussa 2017. Hän on lisäksi toiminut San Diegon alueellisen kauppakamarin johtokunnassa vuodesta 2013 lähtien ja yritysjohtajien foorumin johtokunnassa vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2009–2016 hän toimi hallituksen johtajana Sequenom, Inc:llä.

Davidilla on alempi korkeakoulututkinto Ricen yliopistosta, Juris Doctor (J.D.), cum laude -tutkinto Teksasin yliopiston oikeustieteellisestä, ylempi korkeakoulututkinto San Diegon yliopistosta sekä alempi korkeakoulututkinto valtio-opissa ja liikkeenjohdollisissa opinnoissa Ricen yliopistosta.


Brett Sandercock

Chief Financial Officer

Brett Sandercock nimitettiin talousjohtajaksi tammikuussa 2006. Sitä ennen hän toimi ResMedin rahoituksen ja hankinnan varapääjohtajana marraskuusta 2004 joulukuuhun 2005, sekä konsernin tilintarkastajana ja kontrollerina vuosina 1998–2004.

Ennen ResMediin tuloa Brett vastasi liikekirjanpidosta ja konsernin raportoinnista ranskalaisen monikansallisen Norton Abrasive -yhtiön Saint-Gobainin divisioonassa vuosina 1996–1998. Lisäksi hän toimi vuosina 1994–1996 rahoitukseen ja kirjanpitoon liittyvissä tehtävissä Health Care of Australiassa, joka on suuri yksityisen terveydenhuollon toimija. Vuosina 1989–1994 hän työskenteli Pricewaterhouse Coopersilla Sydneyssä ja erikoistui jakelu- ja valmistusalan, rahoituspalvelujen, teknologian ja muiden alojen asiakkaiden tilintarkastuksiin.

Brettillä on taloustieteen alempi korkeakoulututkinto Sydneyn Macquarie-yliopistosta, ja hän on sertifioitu kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.


Jim Hollingshead

Toimitusjohtaja, uni- ja hengitystiesairauksien liiketoiminta

Jim Hollingshead nimitettiin ResMedin uni- ja hengitystiesairauksien liiketoiminnan toimitusjohtajaksi kesäkuussa 2020, jatkona tehtävälleen uniliiketoiminnan toimitusjohtajana, jona hän on toiminut heinäkuusta 2017. Hän toimi aiemmin yrityksen Amerikkojen alueen toimitusjohtajana maaliskuusta 2013 alkaen. Hän tuli yrityksen palvelukseen vuonna 2010 aloittaessaan strategian ja liiketoiminnan kehittämisen varajohtajana. Vuonna 2011 hänen tehtäväänsä laajennettiin sisältämään ResMedin yhteisyritykset ja hankkeet -yksikön johtajuus, jossa hän oli vastuussa kasvavista varhaisvaiheen yrityksistä.

Jim auttoi digitaalisen terveyden alan johtajaa ResMediä luomaan ja toteuttamaan strategiaansa liiketoimintansa – ja uniterapia-alan – muuttamiseksi yrityksen esitellessä kaikkiin uniapnealaitteisiinsa sisäänrakennetut tietoliikenneyhteydet. Nämä on yhdistetty pilvipohjaisiin liiketoiminnan prosessiautomaatiosovelluksiin, jotka auttavat asiakkaita sekä kasvattamaan liikevaihtoa että pienentämään kustannuksia. Jimin toimiessa Amerikkojen alueen johtajana ResMed toi markkinoille pilveen yhteydessä olevien CPAP-laitteiden Air10™-sarjan. Tämä johti nopeaan markkinaosuuden kasvuun ja yrityksen SaaS-ympäristöjen ennennäkemättömään käyttöönottoon. Tämän seurauksena ResMed on maailman johtava toimija CPAP-laitteiden ja -maskien alalla. Yritys tarjoaa yhä laajenevan uni- ja hengityshoitolaitteiden ja SaaS-pohjaisten tuotteiden valikoiman sekä potilaille että terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille.

Ennen ResMediä Jim työskenteli 18 vuotta strategiakonsultoinnissa eri alojen ja lähinnä bioteknologian, korkean teknologian ja tietoliikenteen alan ylemmän johdon kanssa. Vuosina 2008–2010 hän toimi vanhempana osakkaana San Franciscossa sijaitsevan Deloitte Consultingin strategisen ja biotieteiden alan toiminnoissa.

Ennen sitä Jim toimi länsirannikon vastuunalaisena yhtiömiehenä Monitor Groupissa, joka on johtava maailmanlaajuinen strategiakonsultointiyritys. Hän toimi eri toimistoissa ympäri maailmaa sekä käynnisti onnistuneesti kolme toimintoa ja johti niitä. Näistä esimerkkinä Lontooseen sijoittuva yleiseurooppalaisen markkinointistrategian toiminto.

Jim toimii tällä hetkellä Insuletin (NASDAQ: PODD) ja SleepScore Labsin johtokunnissa. Insulet on maailman johtava toimija digitaalisen diabetesterveysteknologian ja letkuttoman insuliinipumpputeknologian alalla. SleepScore Labs puolestaan on pääomasijoittajien tukema startup-yritys, joka käyttää ResMedin patentoitua tunnistinteknologiaa pyrkiessään validoimaan ja ottamaan käyttöön useita unta parantavia ratkaisuja. Hän toimii myös toimeenpanevan ohjauskomitean jäsenenä ResMedin ja Verilyn muodostamassa yhteisyrityksessä. Se on perustettu, jotta terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat voivat tunnistaa, diagnosoida, hoitaa ja hallita uniapneaa sairastavia entistä tehokkaammin.

Jim on suorittanut kandidaatin tutkinnon historiassa ja kansainvälisissä suhteissa kunniamaininnoin Stanfordin yliopistossa. Hänellä on maisterin ja tohtorin tutkinto valtio-opissa Berkeleyssa sijaitsevasta Kalifornian yliopistosta, jossa National Science Foundation myönsi hänelle jatko-opiskelijan apurahan.


Richie McHale

Muutosjohtaja

Richie McHale nimitettiin muutosjohtajaksi kesäkuussa 2020. Hän toimi aiemmin ResMedin hengitystiesairauksien liiketoiminnan toimitusjohtajana heinäkuusta 2017 alkaen, yrityksen henkilöstöjohtajana marraskuusta 2013 alkaen ja yrityksen Ison-Britannian liiketoimintatiimin johtajana tultuaan yrityksen palvelukseen vuonna 2011.

Richiellä on 25 vuoden kokemus biotieteiden alalta Hän on työskennellyt lähinnä kaupallisissa tehtävissä lääke- ja bioteknologiayhtiöissä sekä lääketieteellisen teknologian yrityksissä. Ennen ResMediä hän toimi UCB Pharman Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut European Medicines Groupin puheenjohtajana sekä kattojärjestö Association of the British Pharmaceutical Industryn (ABPI) johtokunnassa.

Richiellä on ylempi korkeakoulututkinto valmennuspsykologiasta Lontoon Metanoia Institutesta, ja hän on sidoksissa sekä Metanoia Instituteen että British Psychological Societyyn.


Raj Sodhi

President, SaaS Business & Healthcare Informatics

Raj Sodhi nimitettiin Resmedin verkkosovelluspalveluiden (SaaS) liiketoiminnan pääjohtajaksi heinäkuussa 2017, ja terveydenhuollon informatiikan pääjohtajaksi hänet nimitettiin vuonna 2014. Aiemmin Raj toimi maailmanlaajuisen terveydenhuollon informatiikan tiimin varapääjohtajana. Hän auttoi ResMediä vahvistamaan terveydenhuollon informatiikan osaamista ja luotsasi sen maailman johtavaksi potilaiden etäseurantaan erikoistuneeksi yritykseksi, jolla on kattava laite- ja SaaS-tuotevalikoima. Raj tuli ResMedille vuonna 2012 Umbian Inc:n oston yhteydessä. Hän oli osallisena kyseisen yrityksen perustamiseen ja toimi sen pääjohtajana.

Ennen ResMediä ja Umbiania Raj työskenteli rahoituspalvelualalla, jossa hän suunnitteli, kehitti ja hallinnoi SaaS-ratkaisuja. Hän toimi Skipjack Financial Services -yhtiön liiketoiminnan kehitysyksikön vanhempana varapääjohtajana ja teknologiajohtajana vuosina 2005–2009. Hän oli myös mukana perustamassa TransActive Ecommerce Solutionsia ja toimi sen teknologiajohtajana vuosina 2000–2005.

Rajilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto sekä kandidaatin tutkinto matematiikassa ja tilastotieteissä Dalhousie-yliopistosta Halifaxista, Nova Scotiasta.


Katrin Pucknat

Toimitusjohtaja, ResMed Germany

Katrin_Pucknat_BiosPicture

Katrin Pucknat nimitettiin ResMedin Saksan toimitusjohtajaksi marraskuussa 2018. Hän johtaa ResMed Germany Inc -katto-organisaatiota, jonka tytäryhtiöt ovat ResMed Healthcare (ResMed GmbH & Co. KG ja ResMed Medizintechnik GmbH) sekä ResMed Deutschland GmbH:n asiantuntijaliiketoiminta. Aiemmin hän toimi Saksan ResMed Healthcaren toimitusjohtajana heinäkuusta 2016 alkaen, ja hän on ollut ResMedin globaalin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 alkaen.

Katrin on toiminut useissa Euroopan johtotehtävissä ResMedissä vuodesta 2010 alkaen. Hän toimi aiemmin varatoimitusjohtajana EMEA/APAC Business Transformation:ssa ollen vastuussa potilaspalvelusta, sivutoimipisteistä, suoramyynnistä ja ventilaation uusien konseptien kehityksestä. Euroopan markkinoinnin, Sleep & Diagnostics:n johtajana hän oli vastuussa uneen liittyvien hengitystiesairauksien liiketoiminnasta Euroopassa.

Ennen ResMedille tuloaan Katrin toimi ylemmissä markkinointitehtävissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus lääkinnällisten laitteiden alalta painopisteenään markkinointi, viestintä, liiketoiminnan innovaatiot ja liiketoiminnan kehitys. Hänellä on kandidaatin tutkinto liiketaloudesta ja markkinoinnista.


Justin Leong

Toimitusjohtaja, Aasia ja Latinalainen Amerikka

Justin Leong nimitettiin ResMedin Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkinoiden toimitusjohtajaksi kesäkuussa 2020, jatkona tehtävälleen ResMedin Aasian kasvumarkkinoiden toimitusjohtajana, jona hän toimi syyskuusta 2018 alkaen, ja alueen vanhempana varajohtajana, jona hän toimi toukokuusta 2016 alkaen. Hän tuli ResMedin palvelukseen vuonna 2013 aloittaessaan globaalin strategian varajohtajana, ja vuonna 2015 hänelle lisättiin Suur-Kiinan toimitusjohtajan tehtävä.

Ennen ResMediä Justin toimi vuosina 2006–2012 johtajana Lontoossa sijaitsevassa investointifirmassa nimeltä HgCapital, jossa hän vastasi hankinnoista ja salkunhoidosta. Lisäksi hän oli useiden eurooppalaisten terveydenhoitoyritysten johtokunnassa. Vuosina 1999–2004 hän työskenteli johdon konsulttina Bain & Co -yrityksessä Sydneyssä, Bostonissa ja New Yorkissa. Siellä hän neuvoi asiakkaita kasvustrategioissa, toiminnan kehittämishankkeissa, fuusioissa ja yritysostoissa.

Justinilla on kauppatieteiden kandidaatin ja oikeustieteiden kandidaatin tutkinto Sydneyssä sijaitsevasta New South Walesin yliopistosta sekä liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto Harvardin kauppakorkeakoulusta.


Nupur Bhushan

Chief People Officer

Nupur Bhushan nimitettiin ResMedin henkilöstöjohtajaksi heinäkuussa 2017. Hän vastaa ResMedin työntekijä- ja yritysstrategioiden yhdistämisestä sadassa maassa sekä yli 6 000 työntekijästä. Nupurilla on yli 17 vuoden kokemus HR-työstä korkean teknologian ja biotieteiden alalla useilla maantieteellisillä ja kulttuurialueilla. Hän toimi aiemmin ResMedin varapääjohtajana, jonka vastuualueena oli globaali palkitsemisjärjestelmä ja liikkuvuus.

Ennen kuin Nupur tuli ResMedille vuonna 2014, hän toimi IBM:n Aasian ja Tyynenmeren alueen palkitsemisesta ja eduista vastaavana johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuului palkitsemisstrategia ja sen suunnittelu 15 maassa 45 000 työntekijälle. Lisäksi hän toimi johtajana IBM:n eläkerahastossa.

Nupurilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto henkilöstöhallinnon alalta Goan johtamisinstituutista Intiasta sekä kandidaatin tutkinto kemiasta Delhin yliopistosta.


Hemanth Reddy

Chief Strategy Officer

Hemanth Reddy nimitettiin ResMedin strategiajohtajaksi syyskuussa 2013. Hän vastaa yrityksen globaalista yritysstrategiasta ja yrityskehitystoiminnoista.

Ennen ResMediä Hemanth toimi 14 vuotta strategiakonsulttina ja antoi neuvoa useissa asioissa, kuten yritysstrategiassa, liiketoimintayksiköiden strategiassa, salkkustrategiassa ja epäorgaanisessa kasvussa liittyen kuluttajatuotteisiin, korkeaan teknologiaan, bioteknologiaan ja muihin aloihin. Viimeksi hän oli mukana Monitor Deloitten Deloitte Consulting’s Strategy -toiminnassa ja osallistui yrityksen San Franciscon toimiston johtamiseen. Ennen Deloittea Hemanth oli osakkaana Monitor Groupissa, missä hän osallistui Pohjois-Amerikan yritysrahoitustoiminnan johtamiseen ja jakoi johtamisvastuun Monitorin sulautumista ja yritysostoja koskevasta toiminnasta. Ennen Monitor Groupia Hemanth toimi sijoituspankkiirina Donaldson, Lufkin & Jenrettellä (DLJ) New Yorkissa, missä hän antoi asiakasneuvontaa velkakirjojen liikkeeseenlaskun ja osakeantien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hemanthilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto rahoituksen, strategian ja markkinoinnin alalta Northwestern-yliopiston Kellogg School of Managementista, ja hänellä on tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto Cornellin yliopiston teknillisestä opistosta.


Dr. Carlos M. Nunez, M.D.

Chief Medical Officer

Carlos M. Nunez, LT, nimitettiin ResMedin lääketieteelliseksi johtajaksi tammikuussa 2017. Ennen tuloaan ResMedille hän toimi lääketieteellisen yksikön vanhempana varapääjohtajana Becton, Dickinson and Companyssa, missä hän johti yrityksen suurimman jaoston tieteen, lääketieteen ja teknologian osastoa (Office of Science, Medicine and Technology). Ennen sitä hän toimi lääketieteellisenä johtajana CareFusionilla, missä hän muodosti globaalin tiimin, joka vastasi koko yrityksen lääketieteellisestä valvonnasta, ja luotsasi kyseistä tiimiä.

Vuosina 2000–2011 Carlos toimi lääketieteellisenä johtajana Picis, Inc:llä. Se on johtava lääketieteellisen informatiikan yritys, josta tuli osa UnitedHealth Groupin Optum-jaostoa. Picis/Optum-yrityksessä Carlos antoi panoksensa yritysstrategian, markkinoinnin, tuotekehityksen, myynnin, toteutuksen sekä globaalien markkinoiden asiakassuhteiden lääketieteelliseen johtamiseen ja kliiniseen ohjaukseen.

Ennen siirtymistään lääketieteelliseen teknologiaan Carlos toimi anestesiologina, tehohoitolääkärinä ja sairaalalääkärinä sekä tehohoitoa koskevan tutkimuksen, informatiikan ja analytiikan johtajana. Lisäksi hän toimi opetuksellisessa yhteistyössä Duke-yliopiston Carolinas Medical Center NorthEastin kanssa.

Carlos valmistui lääketieteen tohtoriksi Miamin yliopiston lääketieteellisestä yksiköstä, jossa hän suoritti myös jatko-opinnot anestesiologiassa, tehohoitolääketieteessä ja kliinisessä tutkimuksessa.


Bobby Ghoshal

Chief Technology Officer

Bobby Ghoshal nimitettiin ResMedin teknologiajohtajaksi huhtikuussa 2018. Hän toimi aiemmin hallintopääjohtajana ResMedin omistamassa Brightree-pilviyrityksessä, joka toimittaa verkkosovelluspalveluja (SaaS) avohoitoon ja parantaa kotihoitoasiakkaisiin liittyvää kliinistä ja liiketoiminnallista suorituskykyä. Ennen sitä Bobby johti Yhdysvaltain, Kanadan ja Latinalaisen Amerikan kaupallisten tiimien tietotekniikkatoimintoa ja edisti digitaalisten alustojen ja data-analytiikan yrityksenlaajuista käyttöönottoa.

Bobbylla on yli 25 vuoden kokemus teknologiasta eri aloilla, kuten rahoitusalalta, puolijohteista ja terveydenhuollosta. Hänen aiempia työnantajiaan ovat muun muassa Freescale Semiconductor, Motorola, Compuware ja Wipro Infotech. Bobby on auttanut muodostamaan ja johtamaan tehokkaita tiimejä tietotekniikan, puolijohdeinnovoinnin, digitaalisen ja liiketoimintastrategian, tietoturvan, edistyneen analytiikan, toiminnan ja asiakaspalvelun alalla.

Bobbylla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto Arizonan osavaltion yliopistosta sekä kandidaatin tutkinto elektroniikkatekniikasta ja tietoliikenteestä NIT:stä (National Institute of Technology), joka sijaitsee Kalikutissa Intiassa.


Andrew Price

President, Global Operations

Andrew Price nimitettiin ResMedin globaalien toimintojen pääjohtajaksi heinäkuussa 2017. Hän tuli ResMedille vuonna 1999 ja toimi tätä ennen ResMedin innovaatioyksikön pääjohtajana. Hän on työskennellyt myös useissa ylimmän johdon tehtävissä, kuten globaalin valmistuksen ja logistiikan vanhempana varapääjohtajana, Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoinnin varapääjohtajana sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin varapääjohtajana yrityksen unenaikaisiin hengityshäiriöihin keskittyvässä liiketoimintayksikössä. Hän tuli ResMedille alun perin suunnitteluinsinööriksi, ja hänelle on myönnetty useita patentteja ympäri maailmaa.

Ennen ResMediä Andrew työskenteli tuotekehitystehtävissä kuluttajalaitteita valmistavalla Sunbeamillä sekä Aristocrat Leisure Industriesissa, joka on maailman johtavia peliratkaisujen toimittajia.

Andrew valmistui AMP-ohjelmasta (Advanced Management Program) Singaporen kansainvälisestä INSEAD-kauppakorkeakoulusta, hän on suorittanut kandidaatin tutkinnon korkein arvosanoin teollisessa muotoilussa Sydneyn teknillisessä korkeakoulussa. Hän on myös Lean Six Sigma Green Belt.