Uniapneakiskohoidon aloittaminen | ResMed

Kuorsauksen ja obstruktiivisen uniapnean hoito hammaskiskolla

Uniapnea on sairaus, joka vaatii hoitoa. Tottuminen CPAP-hoitoon on joillekin vaikeaa mutta   CPAP-laitehoidolle on onneksi olemassa tehokkaaksi todettu vaihtoehto, Narval uniapneakisko. 

Miten kiskohoito toimii?

Uniapneakisko on nukkuessa käytettävä hammaskisko, joka valmistetaan yksilöllisesti käyttäjälleen. Kisko pitää alaleuan eteenpäin työntyneenä, jolloin tila kielen takana suurenee ja hengitystiet pysyvät avoimina. Nenänielun värähtely vähenee eivätkä hengitystiet tukkeudu.

Kuorsaus kokoon painunut nielu ilmavirtaus estynyt

Ilman Narval-kiskoa: nielu on painunut kokoon ja ilmavirtaus on estynyt.

kuorsauksen lopettaminen Narval-kiskolla

Uniapneakiskohoito: nielu on avoin ja ilma virtaa vapaasti.

Korkea potilastyytyväisyys

Markkinoilla on kahdenlaisia kiskoja: yksilöllisesti potilaalle valmistettuja, kuten Narval CC, ja termoplastisia kiskoja, jotka potilaat säätävät itselleen sopiviksi. Tuore vertaileva tutkimus osoitti, että yksilöllisesti valmistetut uniapneakiskot vähentävät kuorsaamista kaksi kertaa tehokkaammin kuin valmiina saatavat termoplastiset uniapneakiskot2. Sitoutuminen yksilöllisten kiskojen käyttöön on parempi – 94 % vs. 69 %2 – ja potilaat suosivat todennäköisemmin yksilöllisiä kiskoja (82 %).2

high-patient-satisfaction-stop-snoring

Mitkä ovat tehokkaan uniapneakiskohoidon edut?

ResMedin Narval-kisko on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi kuorsauksen sekä lievän tai keskivaikean obstruktiivisen uniapnean (OSA) hoidossa. Kolme faktaa Narval-kiskosta:

Kuorsaus loppuu

Äänekäs kuorsaus loppuu lähes 90 prosentilla kiskon käyttäjistä. 1 Luotettava keino ehkäistä kuorsausta auttaa nukkumaan paremmin, vaikuttaa positiivisesti parisuhteeseen ja tuo lisää itseluottamusta.

OSA-oireiden väheneminen

Narval vähentää OSA-oireita merkittävästi ja parantaa elämänlaatua: kahdella kolmasosalla OSA-potilaista päiväaikainen väsymys loppuu Narval-kiskon käytön myötä. 1

Parantunut elämänlaatu

Uniapnean tehokas hoito uniapneakiskolla parantaa elämänlaatua monin tavoin alentamalla painoa, parantamalla mielialaa, tuomalla lisää energiaa päivään, parantamalla parisuhdetta ja vähentämällä onnettomuusriskiä.

Mitä voit odottaa Narval CC -uniapneakiskohoidosta

Olet päättänyt käyttää Narval CC™ -uniapneakiskoa kuorsauksen sekä päiväaikaista väsymystä ja voimattomuutta aiheuttavien hengityskatkosten hoitoon – onnittelut valinnastasi! Olet matkalla kohti parempaa terveyttä. Seuraavassa kuvataan tärkeimpiä etappeja tällä matkalla.

Huolehdi siitä, että sinulle tehdään unitutkimus ja saat tietää apnea-hypopneaindeksisi (AHI). Optimaalinen hoitoratkaisu edellyttää, että sairautesi diagnosoidaan oikein. AHI-arvolla seurataan myös hoidon etenemistä.

Etsi hammaslääkäri, jolla on kokemusta hammaskiskon käyttämisestä unihäiriöiden hoidossa.  Voit pyytää lähetteen sinua hoitavalta lääkäriltä tai voit etsiä lääkärin European Dental Sleep Foundationin rekisteristä. Voit myös ottaa yhteyttä meihin

Hammaslääkärissä tehdään suun tutkimus ja hammasjäljennökset: Hammaslääkärissä myös sovitetaan ja säädetään kiskoa.

Kun Narval CC -laite on säädetty optimaaliseksi, käytä sitä mahdollisimman säännöllisesti, jotta hoitotulos olisi paras mahdollinen.

Hoitovaste tarkistetaan 3–6 kuukauden kuluttua seurantakäynnillä. Narval CC -kiskoa on ehkä tarpeen säätää, jotta hoidon tehokkuuden ja mukavuuden tasapaino olisi optimaalinen. Tämän jälkeen tarkistuskäynnit ovat tarpeen vuosittain.

Miksi kannattaa valita Narval-uniapneakisko?

Narval on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi kroonisen, äänekkään ja häiritsevän kuorsauksen noninvasiivisessa hoidossa. Yksilöllisesti CAD/CAM-teknologiaa hyödyntämällä valmistettu kisko sopii tarkasti käyttäjänsä suuhun. Se on pieni, huomaamaton ja helppokäyttöinen (myös lomilla). Voit puhua, juoda ja avata suutasi luonnollisesti kiskoa käyttäessäsi. Sen komposiittimateriaali ei sisällä metallia, lateksia eikä bisfenoli A:ta, joten allergiariski on minimaalinen. Kisko on erittäin vahva, joten se sopii myös unissaan hampaita narskuttaville.

Narval-kisko kuorsauksen hoitoon

Jatka tarkastelua

Katso ihmisten henkilökohtaisia tarinoita omista uniapnean hoitokokemuksistaan, ylä- ja alamäistä. Saat myös onnistuneen CPAP-hoidon vinkkejä.

Tutustu tarinoihin

Tee ilmainen unitesti ja selvitä vain viidessä minuutissa, kuulutko riskiryhmään.

Aloita testi

Tarkastele uniapnean hoitokokemuksia ja selvitä, mitä diagnosoinnin jälkeen on odotettavissa.

Katso

Viitteet :

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016. 
  2. Vanderveken et al. Comparison of a custom-made and thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnoea. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178 (2):197-202.