Otsonointilaitteiden käyttö ResMedin tuotteiden kanssa

Otsonointilaitteiden käyttö ResMedin tuotteiden kanssa

ResMed ilmoittaa tuotteidensa rajoitetun takuun muutoksesta, joka voi vaikuttaa siihen, käytätkö ResMedin hoitolaitteen ja maskin kanssa otsonointilaitetta. Tutustu seuraaviin tarkempiin tietoihin takuun muutoksesta.

ResMedin käyttöohjeissa annetaan potilaalle ohjeet suositeltavista tavoista puhdistaa säännöllisesti ResMedin laitteet, osat ja maskit. Potilaat saattavat valita muita tapoja puhdistaa ja/tai desinfioida laitteistonsa osia. Otsonointilaitteiden käytön lisääntyessä ResMed on havainnut, että pitkään kestänyt ja usein toistuva otsonointilaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita ResMed-laitteeseen.

Takuun muutos: Helmikuun 1. päivästä 2020 lähtien myytyjen ResMedin tuotteiden rajoitetun takuun ulkopuolelle suljetaan ResMedin tuotteet, jotka ovat vaurioituneet otsonointilaitteiden käytön vuoksi.

ResMed ei ota kantaa otsonointilaitteiden käytön puolesta tai niiden käyttöä vastaan. Päätöksen otsonointilaitteen käyttämisen tuoman edun ja ResMed-laitteiston mahdollisen vaurioitumisen tuoman haitan välillä tekee potilas itse. ResMed haluaa korostaa käyttöohjeissa antamiaan puhdistusohjeita ja kehottaa tutustumaan kyseisiin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteys käyttämäsi otsonointilaitteen valmistajaan, tai jos tarvitset lääketieteellistä ohjeistusta, hoitoyksikköösi.