Narval CC | ResMed

Narval CC™

Uniapneakisko

Narval CC on kliinisesti tehokkaaksi todistettu1-3 CAD/CAM-tekniikan avulla yksilöllisesti valmistettava miellyttävä3 uniapneakisko, jolla on hyvä hoitomyöntyvyys4. Se on markkinoiden pienimpiä ja kevyimpiä hammaskiskoja. Lähes 80 %:lla käyttäjistä apnea-hypopneaindeksi (AHI) laski yli 50 %1.

  • narval-cc-oral-appliance-left-view-resmed
  • narval-cc-oral-appliance-front-view-resmed
  • narval-cc-oral-appliance-back-view-resmed
narval-cc-oral-appliance-left-view-resmed
narval-cc-oral-appliance-left-view-resmed
narval-cc-oral-appliance-front-view-resmed
narval-cc-oral-appliance-back-view-resmed

Innovatiivinen CAD/CAM-uniapneakisko

narval-cc-cad-cam-oral-appliance-resmed

CAD/CAM-tekniikan ansiosta Narval-kiskot on helppo räätälöidä potilaskohtaisesti. Standardiprosessit ja digitaalitekniikka varmistavat uniapneakiskojen laadun. CAD-ohjelmisto simuloi alaleukaluun liikettä ja laskee kullekin potilaalle tarvittavan retentiovoiman ja sen jakautumisen.

Erilaisia malleja erilaisiin tarpeisiin

Narval CC -kiskoista on saatavilla viittä eri mallia, jotka sopivat potilaiden hampaiden erilaisiin muotoihin. Kunkin mallin protruusioalue on enintään 15 mm, ja sitä voidaan säätää 0,5 mm tarkkuudella. Lue lisää

narval-cc-custom-made-oral-appliance-ResMed

Narval CC -kiskoissa käytetään vetoon perustuvaa menetelmää, joka pitää alaleuan eteenpäin työnnetyssä asennossa purentatasossa sen sijaan, että se työntäisi alaleukaa eteen- ja alaspäin perinteisten puristukseen perustuvien uniapneakiskojen tapaan. Tämän menetelmän ansiosta huulet ovat tiiviisti yhdessä, joten potilaat voivat nukkua suu kiinni.3 Lisäksi leukaniveleen kohdistuu 10 prosenttia vähemmän kuormitusta.3

 

 

 

 

 

 

Narval: 100% digitaalinen

Tutustu Narval-kiskojen sataprosenttisesti digitaaliseen työnkulkuun intraoraalisesta skannauksesta (IOS) tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja valmistukseen (CAD/CAM)**

Narval CC: kliinisesti todistettu1 ja tehokas hoito

Narval CC -uniapneakiskoissa hyödynnetään tietokoneavusteista suunnittelua ja valmistusta (CAD/CAM), ja ne pienentävät apnea-hypopneaindeksiä tehokkaammin kuin ilman CAD/CAM-teknologiaa valmistetut uniapneakiskot huolimatta obstruktiivisen apnean/hypopnean oireyhtymän (OSAHS) vaikeusasteesta.

Lääketieteellisesti valvottu prosessi

Onnistunut hoito uniapneakiskolla edellyttää tiivistä yhteistyötä tehokkaassa hoitavien yksiköiden verkostossa. Narval CC -kiskot ovat lääkintälaitteita, jotka määrätään unitutkimuksen jälkeen. Niiden käytössä noudatetaan vakiintunutta kliinistä protokollaa. Uniapneakiskojen käyttö edellyttää asiantuntevan hammaslääkärin arviointia, täsmällistä sovitusta, potilaan tilan seurantaa ja kojeen säännöllistä säätöä, jotta hoidon teho säilyy.

narval-cc-oral-appliance-dentist-sleep-doctor-dental-sleep-ResMed

Liittyvät tuotteet

Kannettava ja helppokäyttöinen laite kotona tapahtuvaa unen testausta varten

Lue lisää

Matka-CPAP-laite

Lue lisää

Automaattisesti säätyvä painehoitolaite, jossa on integroitu kostutin, langaton yhteys ja parannetut tukiominaisuudet

Lue lisää

Viitteet:

* IOS: intra-oral scanning.
** CAD/CAM: computer-aided design and manufacturing.

1. Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine 2016 Mar; 19:131-40.
2. Vecchierini MF & al. Late Breaking Abstract – Efficacy and tolerability of a custom-made mandibular repositioning device (MRD) for the treatment of obstructive sleep apnea (OSA): ORCADES study 5-year follow-up data, European Respiratory Journal 2019; 54: Suppl. 63, OA3272.
3. Attali V & al. Efficacy and tolerability of a custom-made Narval mandibular repositioning device for the treatment of obstructive sleep apnea: ORCADES study 2-year follow-up data. Sleep Med. 2019 Nov;63:64-74.
4.Sutherland et al. Efficacy versus Effectiveness in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: CPAP and Oral Appliances. Journal Dental Sleep Medicine, 2015.