Unenaikaiset hengityshäiriöt ja krooniset sairaudet | ResMed

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja krooniset sairaudet

Obstruktiivinen uniapnea ja sentraalinen uniapnea kulkevat käsi kädessä hengityselimiin, hermostoon, sydämeen ja verisuonistoon sekä hormonijärjestelmään liittyvien sairauksien kanssa.

Miksi sydänpotilaiden unenaikaisten hengityshäiriöiden hallinta on tärkeää?

Jos obstruktiivista uniapneaa ei hoideta tehokkaasti, sillä voi olla vakavia vaikutuksia potilaan sydän- ja verisuoniterveyteen pitkällä aikavälillä. Katso tämä video saadaksesi lisätietoja.

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja verenpainetauti

Henkilöillä, joilla esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä, on suurempi riski sairastua verenpainetautiin muista relevanteista riskitekijöistä riippumatta.1-5 Tämä riski liittyy unenaikaisten hengityshäiriöiden vakavuuteen: mitä vakavampia unenaikaisia hengityshäiriöitä, sen suurempi riski sairastua verenpainetautiin.

Terveen unen aikana verenpaine laskee, mutta unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavilla sen sijaan on taipumuksena esiintyä:

 • verenpaineen kohoamista nukkumisen aikana
 • pitkittynyttä sydämen ja verisuoniston rasitusta, joka voi johtaa verenpaineen kohoamiseen myös päiväsaikaan.

Unenaikaisia hengityshäiriöitä esiintyy yli 30 prosentilla verenpainetautia sairastavista,ja noin 80 prosentilla lääkkeille resistenttiä verenpainetautia sairastavista.5 Ylipainehoito voi olla erityisesti tälle potilasryhmälle erityisen tärkeää.8

Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta

Jopa 50 prosentilla sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista esiintyy keskivakavia-vakavia unenaikaisia hengityshäiriöitä,8 joita ovat joko sentraalinen uniapnea, Cheyne-Stokes-hengitys, obstruktiivinen uniapnea tai niiden yhdistelmä.9

 

Mikä Cheyne-Stokes-hengitys on?

Cheyne-Stokes-hengitystä ilmenee, kun hyperventilaatio- ja hypoventilaatiojaksot (kiihtyvä/hidastuva hengitys) vaihtelevat sentraalisen hypopnean/apnean jaksojen kanssa.10

 

Miten Cheyne-Stokes-hengityksellä on tämä vaikutus?

On odotettavissa, että unenaikaiset hengityshäiriöt yleensä ja Cheyne-Stokes-hengitys kiihdyttävät sydämen vajaatoiminnan etenemistä, koska ne aiheuttavat:

 • Toistuvaa hypoksiaa
 • Suurentunutta jälkikuormitusta
 • Suurentunutta sympaattisen hermoston aktiivisuutta11
 • Oskillaatioita pulssissa ja verenpaineessa

Cheyne-Stokes-hengityksen aikaansaama rikkonainen uni aiheuttaa myös uupumusta ja uneliaisuutta päivällä, mikä vaikuttaa elämänlaatuun.

MediCaren tekemässä laajassa tutkimuksessa osoittautui, että niillä vastikään sydämen vajaatoiminnan diagnoosin saaneilla potilailla, joilla esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä, on huonompi ennuste niihin verrattuina, joilla ei esiinny unenaikaisia hengityshäiriöitä.12
Unen aiheuttama sentraalinen uniapnea / Cheyne-Stokes-hengitys liittyy kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden suurempaan kuolleisuuteen 13 .

Tutustu tarkemmin Cheyne-Stokes-hengitystä sairastavien potilaiden hoitovaihtoehtoihin.

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja aivoinfarkti

Suurimmalla osalla aivoinfarktiin ja ohimeneviin aivoverenkierohäiriöihin (TIA) sairastuneista on myös unenaikaisia hengityshäiriöitä,14 jotka ovat joskus jääneet diagnosoimattais. Koska unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavien aivoinfarktiin sairastuneiden toiminnalliset hoitotuloksetkin on heikompia15, kannattaa aivoinfarktia tutkittaessa harkita unenaikaisten hengityshäiriöiden seulontaa16 .

Aivoinfarkti voi saada aikaan unenaikaisia hengityshäiriöitä vaikuttamalla:

 

Voivatko unenaikaiset hengityshäiriöt altistaa aivoinfarktiin sairastumiselle?

Unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavat voivat altistua aivoinfarktille kokemiensa lukuisien oireiden kautta.

Niitä ovat erityisesti:

 • Unenaikaisten hengityshäiriöiden aiheuttamat veren happitasojen toistuvat laskut voivat saada aikaan jaksottaista hypoksiaa , jonka on todettu liittyvän systeemiseen tulehdukseen.17
 • Unenaikaisista hengityshäiriöistä aiheutuva unen rikkonaisuus aiheuttaa sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta.18

 

Mikä on unenaikaisten hengityshäiriöiden vaikutus aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutukseen?

Potilaat, jotka sairastavat sekä unenaikaisia hengityshäiriöitä että aivoinfarktia, sitoutuvat tavallisesti huonosti aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutukseen. Tämä johtuu pääasiallisesti seuraavista tekijöistä yhdessä:

 • aivoinfarktin aiheuttamista vaivoista ja
 • unenaikaisten hengityshäiriöiden oireista (kuten voimakkaasta uneliaisuudesta päivällä, uupumuksesta ja kognitiivisten toimintojen heikkenemisestä).

 

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tunnistaminen aivoinfarktista selvinneillä on usein haastavaa, koska unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvien oireiden voidaan usein katsoa johtuvan aivoinfarktista. Perheenjäseniltä saadut potilaan nukkumishistoriaa koskevat tiedot voivat auttaa selvitettäessä, oliko potilaalla unenaikaisia hengityshäiriöitä ennen aivoinfarktia vai kehittyivätkö ne aivoinfarktin jälkeen.

Tyypin 2 diabetes

Uniapnea on tavallista tyypin 2 diabetesta sairastavilla.19 Se liittyy itsenäisesti insuliiniresistenssiin, glukoosi-intoleranssiin ja metaboliseen oireyhtymään,20-22 ja jos sitä ei hoideta, seurauksena voi olla huonoja hoitotuloksia.

Vaikka tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita, joilla on unenaikaisia hengityshäiriöitä, on paljon, se jää usein diagnosoimatta.

 

Suorita potilaillesi tyypin 2 diabeteksen ja unenaikaisten hengityshäiriöiden seulonta

Koostettujen tutkimusten tuloksena International Diabetes Federation on vahvistanut tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean välisen kytkennän ja suosittelee suorittamaan rutiininomaisesti obstruktiivista uniapneaa sairastaville potilaille tyypin 2 diabeteksen seulonnan ja tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille uniapnean oireiden seulonnan.

Ja koska uniapneaa sairastavilla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla esiintyy samoja liitännäissairauksia, suositellaan seulontaa kumpaankin suuntaan: tutkitaan, onko diabetespotilailla uniapneaa ja uniapneaa sairastavilla diabetesta.23

Keuhkoahtaumatauti (COPD)

Samalla potilaalla esiintyy usein yhdessä obstruktiivista uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia.

Keuhkoahtaumatauti on sairaus, jossa hengityselinten toiminta heikkenee etenevästi keuhkoputkien ahtautumisen, emfyseeman ja heikentyneen hengitysilmavirtauksen takia. Keuhkoahtaumatautiin liittyy myös keuhkojen toiminnan häiriöitä, kuten kroonista bronkiittia ja joissain tapauksissa krooninen astma.

 

Esiintyvyys

ATS:n (American Thoracic Society) mukaan keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilaille esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä enemmän kuin muulla väestöllä siten, että melkein 50 prosentilla potilaista on huomattavia häiriöitä yöunen laadussa.

Keuhkoahtaumatautia ja obstruktiivista uniapneaa yhdessä esiintyy 1 prosentilla aikuisista.24

 

Riskit

Keuhkoahtaumatauti ja obstruktiivinen uniapnea tulkitaan usein keskenään päällekkäiseksi oireyhtymäksi. Sekä keuhkoahtaumatauti että obstruktiivinen uniapnea ovat seuraavien sairauksien itsenäisiä riskitekijöitä:

 • Rytmihäiriöt
 • Korkea verenpaine
 • Sydänkohtaus
 • Aivoinfarkti
 • Muut sydän- ja verisuonitaudit

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitamatonta keskenään päällekkäistä oireyhtymää sairastavilla on suuremmat kuolleisuusluvut1.

Me pyrimme ResMedillä vaikuttamaan liitännäissairauksiin ja parantamaan elämänlaatua. Meillä on tarjolla lukuisia hoitovaihtoehtoja keuhkoahtaumataudin oireiden lievittämiseen.

Vaikka tutkijat tutkivat jatkuvasti uniapnean aiheuttamia ja siihen liittyviä riskejä, potilaiden unenaikaiset hengityshäiriöt jäävät usein hoitamatta. Katso, miten uniapneaa hoidetaan kroonisten sairauksien puhkeamisen vähentämiseksi.

Lue lisää uniapneasta

Äänekäs kuorsaaminen häiritsee omaa ja kumppanisi unta. Se on myös merkki siitä, että saatat sairastaa obstruktiivista uniapneaa.

Lue lisää

Unenaikaisia hengityshäiriöitä on kolmea tyyppiä: obstruktiivinen uniapnea, sentraalinen uniapnea ja sekamuotoinen uniapnea eli kompleksiuniapnea. Jokaisella tyypillä on omat erityispiirteensä, jotka ovat diagnosoitavissa.

Lue lisää

ResMed tarjoaa työkalut potilaiden unenaikaisten hengityshäiriöiden seulontaan sekä tarvittavat tiedot unitutkimukseen lähettämistä ja diagnoosin hankkimista varten.

Lue lisää

Viitteet:

  1. Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000
  2. Lavie P et al. BMJ. 2000 
  3. Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000
 1. Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000 
 2. Marin JM et al. JAMA. 2012 
 3. Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001 
 4. Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012 
 5. Bitter T. et al, EJHF, 2009 
 6. Oldenburg O et al. Circ J 2012 
 7. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003 
 8. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008 
 9. Javaheri S et al. AJRCCM. 2011 
 10. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007 
 11. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010 
 12. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009 
 13. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000 
 14. Drager LF, et al. Chest. 2011 
 15. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008 
 16. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007 
 17. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010 
 18. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002 
 19. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004 
 20. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008 
 21. Ruth Lee, Walter T. McNicholas. Obstructive Sleep Apnea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(2):79-83.