Uniapneahoidon seuranta | ResMed

Uniapneahoidon seuranta

Langattomalla yhteydellä varustetut ResMedin laitteet lähettävät potilaan laite- ja hoitotiedot AirView-etäseurantajärjestelmään tunnin kuluttua hoidon päättymisestä.1 Voit tarkastella potilaan laitteen asetuksia ja tarvittaessa muuttaa niitä nopeasti etäyhteydessä. Jos potilaalla ei ole langatonta moduulia tai tarvitset tarkempia raportteja tiedoista, voit ladata tiedot SD-kortilta.

AirView-järjestelmän tärkeimmät edut

Sovellusratkaisuista keskeisin rooli on AirView-järjestelmällä , ResMedin pilvipalvelupohjaisella potilaiden tietojen hallintajärjestelmällä, jolla voit etänä tarkastella potilaiden hoitotietoja ja muuttaa laitteen asetuksia potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

AirView-etäseurantajärjestelmän ansiosta tarpeettomat potilaskäynnit ja pitkät puhelut ongelmien selvittämiseksi vähenevät ja aikaa säästyy varsinaiseen hoitotyöhön.2 Potilaiden hoitoon osallistumista parantava myAir-ohjelma edistää

potilaiden hoitomyöntyvyyttä alusta alkaen ja kannustaa jatkamaan hoitoa pitkäkestoisesti.3

Säästä aikaa

AirView-ohjelman Remote assist -etätuen ansiosta potilaan hoitotiedot ovat aina saatavilla. Voit välttää tarpeettomia potilaskäyntejä ja pitkiä puheluja ongelmien selvittämiseksi.

Varmista potilaan hoitoon sitoutuminen

Kun ongelmiin puututaan ajoissa, potilaat eivät jätä hoitoa kesken ja voit nopeuttaa potilaan hoitoon sitoutumista, joka voi alkaa jo kokeilujakson aikana.4-6

Paranna hoidon laatua

Kun voit seurata potilaiden hoidon edistymistä vaivattomasti, sinulle jää enemmän aikaa apuasi eniten tarvitseville potilaille.

”AirView-ohjelman ansiosta hoitotiimi pystyi nopeasti tunnistamaan potilaat, joilla oli hoitoon sitoutumiseen liittyviä tai muita ongelmia.”

Claire Goulden – Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Hospital, Iso-Britannia

Lisää tuotteita

AirView on potilaiden tietojen hallintaan tarkoitettu ResMedin pilvipalvelupohjainen järjestelmä, jolla voit seurata potilaan hoitoa ja laitetietoja etänä. Se helpottaa myös terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä.

AirSense 10- ja AirCurve 10 -hoitolaitteita käyttävät potilaat voivat myAir-ohjelman avulla seurata päivittäin, miten he ovat nukkuneet edellisen yön. Ohjelma antaa myös vinkkejä ja interaktiivista opastusta.

Etäseurantaa hyödyntävä uniapnean hoito

ResMed on edelläkävijä tulevaisuuden terveydenhuoltoa edustavien, etäseurantaa hoidon jokaisessa vaiheessa hyödyntävien laitteiden ja ratkaisujen kehittämisessä.

Lisätietoja hoitovaihtoehdoista

ResMedillä on laaja valikoima obstruktiivisen uniapnean hoitotuotteita kuten CPAP-, APAP ja kaksoispainelaitteet ja hammaskiskot.

Lue lisää

Adaptiivinen servoventilaatio (ASV)* on sopiva valinta useimpien monimutkaisempien potilaiden hoitamiseen.

Lue lisää

ResMedin valikoimaan kuuluu ratkaisuja sekä kuorsaajille, joilla ei ole uniapneaa että kuorsaajille, joilla on uniapnea.

Lue lisää

Viitteet:

*ASV-hoito on vasta-aiheinen potilaille, joilla on krooninen oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA 2–4) ja vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio (LVEF ≤ 45 %) sekä keskivaikea tai vaikea hallitseva sentraalinen uniapnea.

    1. Koskee AirSense™ 10-, AirCurve™ 10- ja Lumis™ -hoitolaitteita. AirMini™-hoitolaitetta käytettäessä tiedot ovat saatavissa puolen päivän aikaan.
    2. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
    3. Price Watehouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A study of how myAir users behave better. 2016.
  1. Fox N et al. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.
  2. Schoch O et al. Improved adherence to CPAP by telemetric support in newly diagnosed OSAS patients. Eur Respir J 2013;42:P2045.
  3. Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570.