ResMedin tuotteiden takuutiedot | ResMed

ResMedin kaikkia tuotteita koskevat takuutiedot

Etsitkö ResMedin takuutietoja maskiin, CPAP-laitteeseen tai muihin ResMed-tuotteiseen liittyen? Katso seuraavasta lisätietoja tai ota yhteyttä asiakaspalvelun tiimiimme, jos sinulla on ResMedin takuuta koskevia kysymyksiä.

Rajoitettu takuu

ResMed Ltd (jäljempänä ‘ResMed’) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavassa esitettyjen määräaikojen sisällä ostopäivästä lukien.

Tuote Takuuaika
  • Maskit (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja letku) – ei koske kertakäyttöisiä maskeja
   Lisävarusteet – ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita
   Sormen ympäri kiedottavat saturaatioanturit
   Kostuttimien vesisäiliöt (ei uudelleen käytettävät)
90 päivää
  • Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa
6 kuukautta
  • Sormeen kiinnitettävät saturaatioanturit
   CPAP- ja kaksoispainelaitteiden datamoduulit
   Oksimetrit ja CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet
   Kostutin* ja kostuttimen puhdistettavat vesisäiliöt (uudelleen käytettävät)
   Titrauksen valvontalaitteet
1 vuosi
  • CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (mukaan lukien ulkoiset virtalähteet)
   Akkujen lisävarusteet*
   Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet
2 vuotta
  • Narval CC™ -hammaskoje*
2 vuotta**

* Lisävarusteiden takuuaika saattaa vaihdella.

** ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella myytäviä tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja kuluttajasuojaa koskevia lakeja ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia kansallisia lakeja. Seuraava takuu on ResMed SAS:n (“ResMed”) vapaaehtoinen valmistajan myöntämä takuu. Se on lisäetu eikä heikennä noudatettavaan lakiin liittyviä pakollisia oikeuksia.

 1. ResMed takaa, että kaikki Narval CC -laitteet toimitetaan takuulla materiaali- ja valmistusvirheiden varalta 2 vuoden ajan Narval-pakkauksen sisällä olevasta valmistuspäivästä. Erityisissä olosuhteissa, jotka voivat vaihdella alueittain, takuuaika voi olla pidempi kuin 2 vuotta. Lisätietoja saat hammaslääkäriltä. Takuuajan ja oman harkintansa mukaan ResMed korjaa tai korvaa kaikki takuun piiriin kuuluvat Narval CC -laitteet.
 2. Takuun kattamat korjaukset saa suorittaa vain ResMed tai ResMed-valtuutetut yhteistyökumppanit.
 3. Takuu ei korvaa:
  – vaurioita, jotka eivät johdu valmistusvirheistä
  – laitteita, jotka eivät sovi virheellisten tai vääristyneiden jäljennösten ja/tai puutteellisten tai vääristyneiden purennan rekisteröintien vuoksi
  – hammaskivestä, tahroista, värin tai hajun muutoksista johtuvia haittoja
  – lemmikkien aiheuttamia vahinkoja.
 4. Takuu on mitätön, jos:
  – Potilaalle on suoritettu hammaslääketieteellisiä korjauksia tai hammaslääketieteellisiä muutoksia (esim. hampaanpoisto, uudet kruunut, uudet hammasproteesit) takuuaikana ja vika johtuu töistä tai muutoksista
  – Narval CC -laitetta ei ole käytetty ja puhdistettu ohjeiden mukaisesti tai
  – Narval CC -laitetta on muunnellut ei-valtuutettu osapuoli.
 5. Jotta takuu voidaan täyttää, hammaslääkärin tulee palauttaa ResMedille seuraavat osat: molemmat kiskot liitostankoineen, säilytyskotelo ja potilaan hammasmallit.

Jatka tutkimista

Ajan myötä kasvojen ravan kertyminen voi nopeuttaa potilaan maskin kulumista ja aiheuttaa värimuutoksia. Suosittelemme, että potilaat puhdistavat maskin säännöllisesti optimaalisen hoidon varmistamiseksi.

Lue lisää

Onko sinulla kysyttävää sovittamisesta, puhdistamisesta tai muista maskiin liittyvistä aiheista? Löydä vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin.

Lue lisää

Potilaan laitetta ja lisävarusteita on ylläpidettävä säännöllisesti, jotta ne voivat tarjota tehokasta hoitoa.

Lue lisää