ResMedin tuotteiden takuutiedot | ResMed Suomi

ResMedin kaikkia tuotteita koskevat takuutiedot

Etsitkö ResMedin takuutietoja maskiin, CPAP-laitteeseen tai muihin ResMed-tuotteiseen liittyen? Katso seuraavasta lisätietoja tai ota yhteyttä asiakaspalvelun tiimiimme, jos sinulla on ResMedin takuuta koskevia kysymyksiä.

Rajoitettu takuu

ResMed Ltd (jäljempänä ’ResMed’) takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavassa esitettyjen määräaikojen sisällä ostopäivästä lukien.

 

Tuote Takuuaika
  • Maskit (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja letku) – ei koske kertakäyttöisiä maskeja
  • Lisävarusteet – ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita
  • Sormen ympäri kiedottavat saturaatioanturit
  • Kostuttimien vesisäiliöt (ei uudelleen käytettävät)
90 päivää
  • Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa
6 kuukautta
  • Sormeen kiinnitettävät saturaatioanturit
  • CPAP- ja kaksoispainelaitteiden datamoduulit
  • Oksimetrit ja CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet
  • Kostutin* ja kostuttimen puhdistettavat vesisäiliöt (uudelleen käytettävät)
  • Titrauksen valvontalaitteet
1 vuosi
  • CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (mukaan lukien ulkoiset virtalähteet)
  • Akkujen lisävarusteet*
  • Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet
2 vuotta
  • Narval CC™ -hammaskoje*
2 vuotta**

* Lisävarusteiden takuuaika saattaa vaihdella.

** ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella myytäviä tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja kuluttajasuojaa koskevia lakeja ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia kansallisia lakeja. Seuraava takuu on ResMed SAS:n (“ResMed”) vapaaehtoinen valmistajan myöntämä takuu. Se on lisäetu eikä heikennä noudatettavaan lakiin liittyviä pakollisia oikeuksia.

 1. ResMed takaa, että kaikki Narval CC -laitteet toimitetaan takuulla materiaali- ja valmistusvirheiden varalta 2 vuoden ajan Narval-pakkauksen sisällä olevasta valmistuspäivästä. Erityisissä olosuhteissa, jotka voivat vaihdella alueittain, takuuaika voi olla pidempi kuin 2 vuotta. Lisätietoja saat hammaslääkäriltä. Takuuajan ja oman harkintansa mukaan ResMed korjaa tai korvaa kaikki takuun piiriin kuuluvat Narval CC -laitteet.
 2. Takuun kattamat korjaukset saa suorittaa vain ResMed tai ResMed-valtuutetut yhteistyökumppanit.
 3. Takuu ei korvaa:
  – vaurioita, jotka eivät johdu valmistusvirheistä
  – laitteita, jotka eivät sovi virheellisten tai vääristyneiden jäljennösten ja/tai puutteellisten tai vääristyneiden purennan rekisteröintien vuoksi
  – hammaskivestä, tahroista, värin tai hajun muutoksista johtuvia haittoja
  – lemmikkien aiheuttamia vahinkoja.
 4. Takuu on mitätön, jos:
  – Potilaalle on suoritettu hammaslääketieteellisiä korjauksia tai hammaslääketieteellisiä muutoksia (esim. hampaanpoisto, uudet kruunut, uudet hammasproteesit) takuuaikana ja vika johtuu töistä tai muutoksista
  – Narval CC -laitetta ei ole käytetty ja puhdistettu ohjeiden mukaisesti tai
  – Narval CC -laitetta on muunnellut ei-valtuutettu osapuoli.
 5. Jotta takuu voidaan täyttää, hammaslääkärin tulee palauttaa ResMedille seuraavat osat: molemmat kiskot liitostankoineen, säilytyskotelo ja potilaan hammasmallit.