Etäseurantaa hyödyntävä ventilaatiohoito | ResMed

Ventilaatiohoidon digitaalinen terveysteknologia

Ventilaatiohoitoa saavien potilaiden etäseurannan ansiosta voit priorisoida ajankäyttöäsi, antaa parempaa hoitoa ja hoitaa suurempaa määrää potilaita.

Asiantuntevan henkilöstön tai koulutettujen hoitajien on seurattava jatkuvasti ventilaatiohoidosta riippuvaisia potilaita.

Etäseuranta:
Tehosta potilaiden tietojen hallintaa

AirView-etäseurannan ja ResMedin ventilaatioratkaisujen ansiosta saat tarkat potilaiden seurantatiedot, tunnistat ongelmat ja voit reagoida nopeasti ja ennakoivasti mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kun hoito- ja laitetiedot ovat käytettävissäsi etäyhteydessä, turhat puhelinsoitot ja seurantakäynnit jäävät pois. Sinulla on enemmän aikaa potilaille, jotka tarvitsevat erityishuomiota, sekä enemmän aikaa uusien potilaiden vastaanottoon.

 

 

Raporttien tarkastelu ja tulostus

AirView antaa raportit kunkin potilaan hoitomyöntyvyydestä ja hoitotiedoista sekä yksityiskohtaisen potilasraportin.

 

 

Haastattelu, tri Chris Carlin

Etäseurantaratkaisut kotona käytettävään NIV-hoitoon: kokemuksista oppiminen.

 

 

Etäseuranta

Mitkä ovat etäseurannan edut?

Parempi hoito

ResMed-AirView-remote-patient-monitoring-mobile

Potilaiden ei tarvitse turhaan matkustaa hoitopaikkaan tai sairaalaan ongelmien ratkaisemiseksi. Potilaan hoitotiimi saa samat tiedot käyttöönsä samanaikaisesti, ja hoitoasetuksia voi säätää helposti tai varata tapaamisajan, jos potilaan tilassa tapahtuu muutoksia.

Hyödyllisiä lisätietoja

Lue lisää etäseurannan eduista

Ventilaatioratkaisut

ResMed-AirView-remote-patient-monitoring-ventilation-COPD-mobile

ResMedin etäseurantaa hyödyntävissä ventilaatioratkaisuissa yhdistyvät tehokkaat, helppokäyttöiset laitteet ja potilaiden tietojen hallintajärjestelmät. Yhdessä ne helpottavat ventilaatiohoidosta riippumattomien keuhkoahtaumatautiin tai muuhun hengityselinsairauteen kotihoitoa käyttävien potilaiden hallintaa ja seurantaa.  

ResMedin invasiiviset ja noninvasiiviset ventilaatiolaitteet

ResMedin tuotevalikoimassa on laitteita sekä sairaala- että kotikäyttöön.

Lumis
Lumis antaa ventilaatiohoidosta riippumattomille potilaille yksilöllistä ventilaatiohoitoa kotikäytössä. Laitteessa on sisäänrakennettu langaton yhteys AirView-etäseurantajärjestelmään.

Stellar
Stellar-ventilaattori on suunniteltu invasiiviseen ja noninvasiiviseen hoitoon ventilaatiohoidosta riippumattomille potilaille, joilla on etenevä hengityssairaus ja joiden ventilaatiotarpeet vaihtelevat. Stellarin ja AirView:n langattomaan yhteyteen tarvitaan ResMed-etäseurantamoduuli.

Astral
Astral antaa monipuolista invasiivista ja noninvasiivista ventilaatiota ventilaatiohoidosta jonkin verran riippuvaisista täysin riippuvaisille potilaille, jotka tarvitsevat akuuttia ja/tai pitkäkestoista hoitoa. Astralin ja AirView:n langattomaan yhteyteen tarvitaan ResMed-etäseurantamoduuli.*

AirView
AirView -järjestelmästä näet potilaiden laite- ja hoitotietojen tilastot yhdellä silmäyksellä**. Voit valvoa etänä potilaiden laiteasetuksia ja laitteen antamia hoitotietoja (tahattomat ilmavuodot, hengitystaajuus, spontaani laukaisu, minuuttiventilaatio jne.)

ResScan
ResScan on potilastietojen hallinnan sovellus, jonka avulla lääkärit voivat kerätä yhteenvetotietoja ja yksityiskohtaisia tietoja kätevästi. Nämä hengitys hengitykseltä seurattavat tiedot antavat selkeän kuvan keuhkoahtaumapotilaan hoidosta.

Etäseurantaa hyödyntävä uniapnean hoito

AirView soveltuu myös uniapneapotilaiden seurantaan ja potilaiden tietojen hallintaan. Voit yksinkertaistaa työnkulkuja ja tehostaa työskentelyä hyödyntämällä AirViewn monipuolisia ominaisuuksia.

 

Lähteet:

* AirView on tarkoitettu potilaiden jatkohoidon seurantaan, joten se ei sovellu jatkuvaa seurantaa edellyttävien ventilaatiohoidosta riippuvaisten potilaiden seurantaan.

** Stellar- ja Astral-laitetta käytettäessä hoitotiedot päivittyvät kerran päivässä. Lumis-ventilaattoria käytettäessä tiedot ovat saatavissa tunnin kuluttua hoitosession päättymisestä.