Keuhkoahtaumataudin noinvasiivinen ventilaatiohoito kotona: miksi, milloin ja miten? | ResMed

Keuhkoahtaumataudin NIV-hoito kotona

Tutustu uusimpiin tutkimuksiin sekä potilaiden valintaa ja hoidon hallintaa koskeviin laajempiin tieteellisiin ja kliinisiin näkemyksiin.

MIKSI keuhkoahtaumapotilaiden kotihoito on hyödyllistä?

Uusimpien tutkimusten mukaan pysyvää hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavat hyötyvät kotona käytettävästä noninvasiivisesta ventilaatiohoidosta.1-4

Parantunut elossaoloaika

Kotona käytettävä noninvasiivinen ventilaatiohoito voi parantaa vakaata kroonista hyperkapniaa sairastavien elossaoloaikaa ja elämänlaatua.1

Improved-survival-icon

Pienentynyt sairaalahoitoon joutumisen vaara

Kotona noninvasiivista ventilaatio- ja happihoitoa saavien pysyvää hyperkapniaa sairastavien riski joutua sairaalahoitoon sekä kuoleman riski on pienempi kuin pelkkää happihoitoa saavien.2

effective-treatment-healthcare-icon
Tehokas hoito

HOT-HMV-tutkimuksen ja siihen liittyvän terveystaloustieteellisen analyysin yhdistetyt tulokset osoittavat, että kotihoidossa annettu happihoidon ja mekaanisen ventilaation yhdistelmä on sekä kliinisesti tehokas että kustannustehokas.2-4

Milloin potilaalle tulisi määrätä noninvasiivinen ventilaatio kotikäyttöön?

Uudet kliiniset tutkimukset korostavat potilaan fenotyypin sekä invasiivisen ventilaatiohoidon kotona käyttämisen ajoittamisen ja antamisen tarkkaa arvioimista, jotta voidaan olla varmoja siitä, että hoidettavat potilaat todella hyötyvät hoidosta.5

Uusimpien tutkimusten tulokset

Julkaistujen tutkimustietojen mukaan keuhkoahtaumatautia ja kroonista hyperkapnista hengitysvajausta tai pysyvää hyperkapniaa sairastavat hyötyvät todennäköisimmin kotona annettavasta noninvasiivisesta ventilaatiohoidosta, kun se aloitetaan 2–4 viikon kuluttua akuutin pahenemisvaiheen jälkeen.1,2

Potilaiden valinta kotona annettavaan noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon. Kaavio perustuu kliinisten tutkimusten tuloksiin.1,2

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Miten keuhkoahtaumapotilaiden noninvasiivinen ventilaatiohoito toteutetaan kotona?

Keuhkoahtaumataudin noninvasiivisen ventilaatiohoidon toteuttaminen kotona edellyttää huolellista potilaiden valintaa, oikeita ventilaattorin asetuksia ja tavoitteita sekä huolellista potilaan seurantaa.

Tällä hetkellä käytettävissä olevat tutkimustiedot viittaavat siihen, että pysyvää hyperkapniaa sairastavien potilaiden kohdalla kohonneen hiilidioksidipitoisuuden alentaminen korkeammilla hoitopaineilla on tärkeää noninvasiivisen ventilaatiohoidon onnistumiselle kotihoidossa.1,2

Noninvasiivisen ventilaatiohoidon toteuttaminen kotihoidossa on haastavaa, mutta sillä on myös merkittäviä etuja. Tapaustutkimuksissamme tarkastellaan erään keskuksen menettelytapoja.

Noninvasiivista ventilaatiohoitoa kotona saavien potilaiden etäseuranta antaa tarkat tiedot potilaan hoidosta, joten voit tunnistaa nopeasti lääkärin hoitoa edellyttävät potilaat.

Jatka tutkimista

ResMedin Academy Online on helppokäyttöinen ja monipuolinen opiskelumateriaalien lähde terveydenhuollon ammattilaisille.

Tutki

Tutustu uusimpien kliinisten tutkimusten tärkeimpiin tuloksiin sekä niiden vaikutuksiin hoitopäätöksiin ja potilaiden valintaan.

Tutki

Seuraamalla ResMedin ventilaatiohoidon uutisia pysyt ajan tasalla hengityselinsairauksien hoidosta.

Tutki

Lähteet:

* Nämä ohjevideot noninvasiivisen ventilaation käytöstä kotihoidossa on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Ne perustuvat 2019 GAV -suosituksiin, jotka puolestaan perustuvat hengityselinsairauksia hoitavien kokeneiden lääkäreiden tutkimuksiin ja asiantuntemukseen. Hoito-ohjelmasta vastaa potilasta hoitava lääkäri, ja asetukset valitaan potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

  1. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P, et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:2177-2186.
  3. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)  with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of  COPD in the United Kingdom (UK). Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  1. Murphy PB, et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United States (US) Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A2517.
  2. Murphy PB, Hart N. Home Non-Invasive Ventilation for COPD: How, Who and When? Arch Bronconeumol 2018;54:149-54.