Kotona annettava korkeavirtaushoito | ResMed

Kotona annettava korkeavirtaushoito

Nenän kautta annettava korkeavirtaushoito sisältää lämmitetyn ja kostutetun ilman/hapen, joka annetaan lämmitetyn sisäänhengityspiirin nenäkanyylien kautta potilaalle korkealla virtauksella. Korkeavirtaushoitoa voidaan antaa eri tavoin. Käsittelemme tässä vain nenän kautta annettavaa korkeavirtaushoitoa.

Miten kotona annettava korkeavirtaushoito toimii?

Korkeavirtaushoidossa (HFT) käytetään korkeavirtausnenäkanyyleja (NHFC), joiden kautta 31–37 °C:n lämpötilaan lämmitetty ja kostutettu ilman ja hapen seos annetaan.
Kotona annettavan HFT:n virtausnopeudet ovat 10–60 l/min. Jos käytetään lisähappea, sen virtausnopeus määräytyy potilaan tarpeiden mukaan ja on enintään 15 l/min.

Korkean virtauksen vaikutusmekanismi:

Korkeavirtaushoito voi parantaa hengitystä vaikuttamalla seuraaviin osatekijöihin:

 • Värekarvapuhdistuma ja hengitysteiden eritteiden hallinta1
 • Hengenahdistus intensiivisessä rasituksessa2-4
 • Hengitystyö5

Korkeavirtaushoitoon liittyviä hyötyjä potilaalle ovat myös:

 • Miellyttävä olo ja elämänlaatu6,7
 • Vähemmän keuhkoahtaumataudin akuutteja pahenemisvaiheita ja sairaalahoitojaksoja6,7

 

Kuka voi hyötyä korkeavirtaushoidosta?

Kotona annettava korkeavirtaushoito voi olla aiheellista keuhkoahtaumapotilaille, joilla esiintyy kroonista yskää ja limaneritystä.1,6

Milloin korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää?

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää kotona joko päivällä tai yöllä. Potilas voi puhua, syödä ja nukkua hoidon aikana. Koska kostuttimessa on vettä, laitetta on siirrettävä varovasti. Hoitolaitteen voi sijoittaa vakaalle pinnalle, ja päivittäisiä toimia, kuten lukemista ja television katselua, voi jatkaa normaalisti.

Miksi kannattaa määrätä korkeavirtaushoito eikä jotakin muuta saatavilla olevaa hoitoa?

Korkeavirtaushoito ei korvaa happihoitoa, mutta hengitysteiden eritteiden hallinnan lisäksi sillä on muitakin myönteisiä vaikutuksia potilaan hengitykseen.1

 

Mistä osista korkeavirtaushoito koostuu?

Korkeavirtaushoidon (HFT) tärkeimpiä osia ovat ilman ja hapen sekoitus (sekoittimella tai ilman), virtausgeneraattori, lämmitin, kostutin, lämmitettävä sisäänhengitysletku (kondensoitumisen ehkäisemiseksi) ja pehmeät tukkeutumattomat nenäkanyylit.

HFT soveltuu käytettäväksi kotihoitoympäristössä. Kotona käytettävät laitteet eivät edellytä korkeapainehapen seinäliitäntää, sillä puhallin on integroitu laitteeseen, ja laitetta on helppo käyttää ja käyttöä opetella kotona.

Lisätietoja korkeavirtaushoidosta

Katso uusimpien kliinisten tutkimusten tuloksia kotona hoidettaville keuhkoahtaumapotilaille nenän kautta annetusta korkeavirtaushoidosta.

Lumis HFT on innovatiivinen korkeavirtaushoitoa antava laite, joka on tarkoitettu keuhkoahtaumapotilaiden hoitoon heidän omassa kotiympäristössään.

Kotona annettavan korkeavirtaushoidon usein kysytyt kysymykset

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää lisähapen kanssa tai ilman sitä, potilaan tarpeiden mukaan. Hapen virtausnopeus voi olla enintään 15 l/min.

Kyllä. Korkeavirtaushoitojärjestelmät on tarkoitettu kotikäyttöön. Ne eivät edellytä korkeapainehapen seinäliitäntää, sillä puhallin on integroitu laitteeseen. Laitetta on myös helppo käyttää ja käyttöä opetella kotona.

Korkeavirtaushoitoa voidaan käyttää kotona päivällä ja/tai yöllä. Käyttöaika vaihtelee potilaan tarpeiden ja sairaustilan mukaan.

Hoito voi olla hyödyllistä erityisesti happihoitoa käyttäville keuhkoahtaumapotilaille, jotka hyötyvät korkeavirtaushoidon muiden vaikutusten lisäksi värekarvapuhdistumasta. Voit lukea lisää aiheesta tästä

Ei, korkeavirtaushoitoa voidaan pitää potilaiden tarpeisiin perustuvana täydentävänä hoitona.

Yleensä ei, sillä se ei ventiloi potilasta eikä anna painetukea. Siitä voi kuitenkin olla hyötyä hyperkapnisille potilaille, joille voi antaa korkeavirtaushoitoa NIV-hoidon välissä, jolloin se parantaa hoidon mukavuutta.9

Korkeavirtaushoito ei anna ventilaatiohoitoa tai painetukea potilaille, joilla on hengitysvajaus. Lue lisää mekaanisesta ventilaatiosta tästä ja CPAP-hoidosta tästä

Korkeavirtaushoidossa virtausnopeuden säätöväli on 15–60 l/min ja lämpötilan 31–37 °C. Lisäksi voidaan säätää kosteustasoa hoidon mukavuuden ja kondensoitumisen hallitsemiseksi.

Tutkimustiedot viittaavat siihen, että vaikutuksia havaitaan, kun hoidon kesto on vähintään 1–2 tuntia6,7. Mahdolliset hyödyt saavutetaan, kun korkeavirtaushoitoa käytetään mahdollisimman pitkään.

Toisessa tutkimuksessa sopivaksi osoittautui noin 6 tunnin käyttö, enimmäkseen yöllä6.

Kyllä. Korkeavirtaushoitoa voi antaa sekä potilaan nukkuessa että hereillä ollessa.

Kyllä. Ilmavirtauksella ja kostutuksella on myönteinen vaikutus sisäänhengityksen huippuilmavirtaukseen ja hapen saanti on tehokkaampaa, mikä on tärkeää rasituksessa3. Tämä vähentää myös rasituksessa ilmenevää hengenahdistusta2-4. Kostuttimen sisältämän veden vuoksi laitetta on liikuteltava varoen liikuntaharjoituksen aikana.8

Äänitaso vaihtelee laitteen ja virtausnopeuden mukaan.

Kostutuksella on suuri merkitys kaasujen käytössä, sillä happi on kylmää ja kuivaa.

Non contractual picture of the nasal cannula – Use only nasal cannulas recommended by ResMed.

Viitteet:

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary
  clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 4. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High- Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 5. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 6. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 7. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 8. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal CannulaOxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 9. Spoletini G, Mega C, Pisani L, Alotaibi M, Khoja A, Price LL, Blasi F, Nava S, Hill NS. High-flow nasal therapy vs standard oxygen during breaks off noninvasive ventilation for acute respiratory failure: A pilot randomized controlled trial. J Crit Care. 2018 Dec;48:418-425. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.10.004. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30321833.