AirSense 11 - etäseurantaa hyödyntävä CPAP-hoito | ResMed

Yksilöllisen CPAP-hoidon tavoitteena
on parempi hoidon aloitus ja pitkäkestoinen hoito

Kaikki potilaat eivät sopeudu hoitoon heti ensimmäisellä käyttökerralla. Entä jos nämä potilaat erottuisivat joukosta?

Entä jos voisit auttaa potilaita pitkäaikaiseen onnistuneeseen hoitoon hoitolaitteella, joka antaa myönteisen kokemuksen hoidon aloituksesta, ja etäseurantatyökaluilla, joilla voidaan edistää hoitoon sitoutumista.

VAIHE 1

Hoidon aloitus

Yleiset ongelmat

Liian vähän aikaa potilaille
Potilaiden puutteellinen luottamus
Potilaiden turhautuminen
Potilaat unohtavat ohjeet

Ratkaisumme ongelmiin

Monilla potilailla on vaikeaa ratkaisevassa hoidon aloitusvaiheessa. Epämukavuus, vaikeudet laitteen kanssa tai hoidon vastustus voivat johtaa negatiiviseen ensivaikutelmaan.

Air Solutions -ratkaisut on tarkoitettu luomaan myönteinen ja osallistava hoitoympäristö. Potilaat saavat tukea silloin, kun he sitä tarvitsevat, joten he voivat aloittaa hoidon luottavaisina1 ja sopeutuvat hoitoon nopeasti riippumatta siitä, annetaanko alkuopastus etäyhteydessä, kasvotusten tai ryhmätapaamisessa.

Entä jos…

potilaan hoidon aloitus olisi helpompaa?

myAir-sovelluksen henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja tukee obstruktiiviseen uniapneaan CPAP-hoitoa saavia potilaita koko hoidon ajan heti laitteen pakkauksesta purkamisesta alkaen. Toiminto tukee potilaita henkilökohtaisesti tai etäyhteydessä annetun laitteen käyttöopastuksen jälkeen koko hoidon ajan muistuttamalla ohjeista, auttamalla totuttelemaan paineistettuun ilmaan ja antamalla maskin sovitusohjeita.

 • Laitteen käyttöönoton tuki: vaiheittaiset käyttöönotto-ohjeet
 • Maskin käyttöönoton tuki: vaiheittaiset maskin sovitusohjeet ja ilmavuoto-ongelmien ratkaisuohjeet
 • Testikäyttö: auttaa potilaita totuttelemaan hoitopaineeseen omassa tahdissaan
CPAP-potilas-käyttää-resmedin-myair-sovelluksen-henkilökohtaista-avustajaa myair-sovelluksen-näyttö-henkilökohtainen-avustaja-cpap-potilaille

Helppokäyttöiseksi suunniteltu

uniapnea-airsense-11-CPAP-yöpöytä-yö

AirSense 11 -laitteessa on helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Siron ja modernin laitteen keskeisiä ominaisuuksia ovat:

 • Helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja intuitiivinen valikko
 • Erilliset smart start- / smart stop -toiminnot
 • Integroitu Bluetooth- ja matkapuhelinyhteys, SD-korttivalmius
 • Integroitu lämminvesikostutin

VAIHE 2

Hoidon ensimmäiset viikot

Yleiset ongelmat

Potilaat, joilla on vaikeuksia tottua hoitoon
Suuri määrä kyselyjä potilailta
Potilaspalautteen puute

Ratkaisumme ongelmiin

On vaikeaa tietää, miten potilaat selviävät kotona annettavasta hoidosta.

AirSense 11-ekosysteemi antaa käyttöösi tärkeät hoitotiedot ja subjektiivisen potilaspalautteen, jotta voit tunnistaa vaikeuksissa oleva potilaat2 ja kohdistaa huomiosi tehokkaasti. Lisäksi potilaat saavat käyttöönsä opastavia ja itseavun työkaluja, mikä rohkaisee heitä ratkaisemaan vähäisempiä ongelmia itsenäisesti ja vähentää henkilökohtaisten tapaamisten tarvetta.

Entä jos…

voisit edistää hoitoon sitoutumista kohdennetulla ja tehokkaammalla tuella?

Hoidon edistymisen seuranta

AirSense 11 -laitteen Care Check-In -toiminnon tarkoituksena on antaa sinulle parempi käsitys potilaan CPAP-hoitokokemuksesta. AirView-ohjelman kautta saamasi potilaan subjektiivinen palaute kertoo sinulle, milloin hoito ei suju suunnitellusti, ja pystyt tunnistamaan nopeasti, milloin tilanteeseen on puututtava.3

 • Säännöllisiä tarkistuksia hoidon tärkeinä ensimmäisinä päivinä
 • Henkilökohtaiset motivoivat vinkit auttavat potilasta jatkamaan hoitoa
 • Itseavun työkalut auttavat potilaita ratkaisemaan itse hoidon perusongelmia
myair-sovelluksen-näyttö-care-check-in-cpap-potilaille-resmed myair-sovelluksen-näyttö-care-check-in-potilaille

Henkilökohtainen opastus myAir-sovelluksen kautta

Käyttöönottovaiheessa saatu runsas informaatio voi aiheuttaa epävarmuutta hoidon aloituksessa ja hoitavalle yksikölle lisäpainetta ongelmien selvittämisen parissa. AirSense 11 -laitetta käyttävillä potilailla on myAir-sovelluksen kautta käytettävissään ympärivuorokautinen virtuaalinen opastusohjelma. Henkilökohtaiset opastusvinkit luovat potilaaseen uskoa hoidon alkuvaiheessa.

 • Päivittäiset hoitopisteet kertovat, miten edeltävän yön hoito on sujunut
 • Kohdistetut opastusvinkit auttavat potilaita ratkaisemaan itse hoidon perusongelmia
 • Motivoivat viestit auttavat potilasta pysymään hoitoon sitoutuneena
myair-sovelluksen-näyttö-opastus-cpap-potilaille-resmed myair-sovelluksen-näyttö-care-check-in-cpap-potilaille

VAIHE 3

Pitkäaikainen sitoutuminen hoitoon

Yleiset ongelmat

Potilaat keskeyttävät hoidon
Potilaiden seuranta
Vaativien tapausten tunnistaminen
Vanhentunut teknologia

Ratkaisumme ongelmiin

Potilaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat usein ajan myötä. Siksi Air Solutions -ratkaisut on suunniteltu seuraamaan kehitystä ja mukautumaan siihen.

 

Etäseurantatyökalut ja mukautuvat algoritmit auttavat sinua tunnistamaan potilaan muuttuvat tarpeet ja reagoimaan niihin, ja langattomien päivitysten ansiosta potilaiden hoito pysyy tarkoituksenmukaisena ja tehokkaana.

Entä jos…

pystyisit pitämään potilaat hoitoon sitoutuneena ja motivoituneena?

AirView-ohjelman kehittynyt potilaiden seuranta4

Kun potilas saa juuri oikeanlaista hoitoa, hoidon lopettamisen riski pienenee. AirView antaa hoidosta tärkeää tietoa, jonka avulla tunnistat hoidon säätötarpeen ja voit kohdistaa huomiosi tehokkaasti.3

 • Care Check-In -tiedot: subjektiivinen palaute antaa realistisen kuvan potilaan hoitokokemuksesta ja sen kehittymisestä
 • Kliinisten tietojen etäseurantamahdollisuus: voit tarkastella potilaiden tilannetta ja tunnistaa vaativat tapaukset
 • Asetusten muuttaminen etäyhteydessä: voit parantaa hoidon mukavuutta muuttamalla tiettyjä laiteasetuksia etäyhteydessä
 • Etätuki: hoitokumppanit voivat ratkaista nopeasti laiteongelmia etäyhteydessä ja vastata heidän alaansa kuuluviin potilaiden huolenaiheisiin
 • Tietoturva: tietoja säilytetään turvallisesti ja eettisesti koko hoitopolun ajalta*
airview-care-check-in-potilaiden-omakohtaista-palautetta-varten-resmed airview-care-check-in-potilaiden-subjektiivista-palautetta-varten-taustakuva

Tehokkaat algoritmit ja luotettavat ominaisuudet

AirSense 11 on rakennettu vahvalle perustalle. Air10-sarjasta tutut tehokkaat hoitomuodot4,5 ovat yhdessä ja samassa laitteessa, ja algoritmit AutoSet™, AutoSet for Her ja AutoSet pehmeä vaste sisältyvät laitteeseen vakiona.

 • Mukavuutta parantavat ominaisuudet: EPR™, AutoRamp™ ja kostutus
 • AutoSet ja AutoSet for Her samassa laitteessa: hoito on helpompi mukauttaa potilaan erityistarpeisiin
 • FOT (Forced Oscillation Technique) -tekniikan ansiosta voidaan tunnistaa sentraalista uniapneaa sairastavat potilaat
airsense-11-hoitolaite-autoset-algoritmi

Tulevaisuuden hoitoinnovaatioiden tuki

airsense-11-laite-toiminnantestaus-käynnissä

AirSense 11 on suunniteltu muuttuvaan maailmaan. Sen nykyinen edistyksellinen tekniikka voidaan päivittää etäyhteydessä huomisen innovaatioilla.

 • Langaton päivitys: AirSense 11 -laitteessa on valmius vastaanottaa päivityksiä, kun uusia ominaisuuksia julkaistaan
 • Sisäänrakennettu toiminnantestaus: tarkistaa, että laitteen äänitaso vastaa ResMedin laatustandardeja**

ResMed Air Solutions, hoidon kokonaisratkaisu

Air Solutions -ratkaisut yhdistävät sinut, hoitotiimin ja laajemman terveydenhuoltoverkoston tukemaan yhdessä potilaan hoidon onnistumista ja pitkäaikaista hoitoon sitoutumista.

Air11-laitteet

Ylipainehoitoon tarkoitetut laitteet, joissa on integroitu kostutin, langaton yhteys, edistyksellinen hengitystapahtumien tunnistus, langattomat päivitykset ja parannetut potilastuen ominaisuudet.

Lue lisää
Kostutus

ResMedin uniapnealaitteissa on hoidon miellyttävyyttä parantava säädettävä hengitysilman kostutus.

Lue lisää
ResMed-maskit

Potilaat voivat valita kolmesta maskiryhmästä elämäntyyliinsä, tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä sopivan maskin.

Lue lisää
Potilaan osallistaminen

ResMedin myAir-sovelluksen ansiosta potilailla on mahdollisuus seurata hoitotietojaan, saada kohdennettua opastusta ja motivoivia viestejä ja neuvoja sekä ratkaista itse yleisimpiä ongelmia.

Lue lisää
Potilastietojen hallinta

AirView on turvallinen*, pilvipalvelupohjainen potilaiden hallintajärjestelmä, jossa on potilaiden etätukimahdollisuus.

Lue lisää
Air11-laitteet

Ylipainehoitoon tarkoitetut laitteet, joissa on integroitu kostutin, langaton yhteys, edistyksellinen hengitystapahtumien tunnistus, langattomat päivitykset ja parannetut potilastuen ominaisuudet.

Lue lisää
Kostutus

ResMedin uniapnealaitteissa on hoidon miellyttävyyttä parantava säädettävä hengitysilman kostutus.

Lue lisää
ResMed-maskit

Potilaat voivat valita kolmesta maskiryhmästä elämäntyyliinsä, tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä sopivan maskin.

Lue lisää
Potilaan osallistaminen

ResMedin myAir-sovelluksen ansiosta potilailla on mahdollisuus seurata hoitotietojaan, saada kohdennettua opastusta ja motivoivia viestejä ja neuvoja sekä ratkaista itse yleisimpiä ongelmia.

Lue lisää
Potilastietojen hallinta

AirView on turvallinen*, pilvipalvelupohjainen potilaiden hallintajärjestelmä, jossa on potilaiden etätukimahdollisuus.

Lue lisää

Lue henkilökunnalle ja potilaalle tarkoitetuista ohjeista tärkeät varoituksiin ja varotoimiin liittyvät tiedot, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana.

Laitteita ja/tai ominaisuuksia ei ole saatavana kaikissa maissa. Saat lisätietoja saatavuudesta ottamalla yhteyttä ResMedin edustajaan.

Viitteet:

* AirView on turvallinen ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)°2016/679 sekä yksityisyyden suojaa koskevien kansallisten lakien mukainen. Potilastiedot suojataan tietojensalaustekniikoilla. AirView:lle ja myAirille myönnettiin HDS- ja ISO 27001-kaksoissertifiointi, joka on osoitus sitoumuksestamme tietojen turvalliseen käsittelyyn ja isännöintiin. Se on myös riippumattomien auditoijien myöntämä vahvistus sille, että tiimimme ja järjestelmämme toimivat parhaalla mahdollisella tasolla.

** Toiminnantestaus analysoi moottorin ja turbiinin lyhyitä ääninäytteitä, joilla tarkistetaan, että laitteen äänitaso vastaa ResMedin laatustandardeja. Toiminnantestaus ei tallenna ympäröiviä huoneen ääniä, ja tiedot muunnetaan nimettömäksi numerokoodiksi ennen tietojen lähettämistä.

 1. ResMedin Air11-kysely, johon osallistui 146 potilasta, toteutettu 28. kesäkuuta – 29. heinäkuuta 2021. Q19: 62 % potilaista ilmoitti aloittaneensa ylipainehoidon luottavaisina AirSense 11 -laitteen käyttöönoton jälkeen, N=119 vastaajaa. Q10: 63 % potilaista kertoi henkilökohtaisen avustajan auttaneen heitä määrittämään ylipainelaitteen asetukset oikein, N=49 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A5043180.
 2. ResMedin Air11-asiakaskysely 95 hoitoalan ammattilaiselle, toteutettu 24. elokuuta – 10. syyskuuta 2021. Q16: 56,84 % vastaajista kertoi tunnistaneensa apua tarvitsevat potilaat nopeammin, koska heillä oli Care Check-In -tiedot käytettävissään AirView-ohjelmassa, N=81 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A5079159.
 3. ResMedin Air11-asiakaskysely 95 hoitoalan ammattilaiselle, toteutettu 24. elokuuta – 10. syyskuuta 2021. Q18: 75,79 % vastaajista kertoi käyttävänsä muihin hoitolaitteisiin verrattuna vähemmän aikaa potilaiden kanssa ongelmien selvittämiseen, koska heillä oli Care Check-In -tiedot käytettävissään AirView:ssa, N=95 vastaajaa. Q19: Vastaajat, jotka kertoivat käyttäneensä vähemmän aikaa ongelmien selvittämiseen potilaiden kanssa, kertoivat säästäneensä keskimäärin 3–5 minuuttia puhelua kohti, kun he käyttivät AirView:n kautta käytettävissä olevia Care Check-In -tietoja, N=72 vastaajaa. Tiedostomuodossa olevat tiedot, ID A5079159.
 4. Isetta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, no.1 (May 2015): 00031-2015.
 5. McArdle N, King S, Shepherd K, Baker V, Ramanan D, Ketheeswaran S, et al. Study of a novel APAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnea in women. Sleep. 2015;38(11):1775-81.